Koordynator_ka ds. wsparcia organizacji pozarządowych 

W związku z intensywnym rozwojem Fundacji RC w dziedzinie wsparcia organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej, powiększamy zespół i poszukujemy osoby, która obejmie następujące stanowisko:

Koordynator_ka ds. wsparcia organizacji pozarządowych 
w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej  w Gdańsku
prowadzonym przez Fundację RC

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu lub cały etat

MIEJSCE PRACY:
Fundacja RC, ul. Wita Stwosza 23, Gdańsk-Oliwa

SZUKAMY OSOBY, KTÓRA BĘDZIE: 

 • wspierała kontakty pomiędzy organizacjami, budowała i rozwijała sieci współpracy, potrafiła zdiagnozować potencjał lokalnego środowiska społecznego i biznesowego,
 • badała zapotrzebowanie na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla organizacji, w tym przygotowywała oferty ich wsparcia,
 • inicjowała współpracę organizacji z sektorem biznesu, w tym przy wykorzystaniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR/ESG),
 • organizowała spotkania informacyjne i szkoleniowe,
 • w ramach swoich działań wspierała rozwój grup osób i/lub podmiotów sformalizowanych, które zamierzają rozpocząć działalność w ramach organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej (PES),
 • motywowała grupy osób i podmioty (w tym organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne) do rozwoju działań odpłatnych,
 • ściśle współpracowała z pozostałymi członkami zespołu Fundacji.


Czy ta rola wydaje się Tobie interesująca? Jeśli tak, zgłoś się, nawet, jeśli nie do końca spełniasz warunki przedstawione poniżej.
Ocenę Twoich kompetencji pozostaw nam.

OD KANDYDATA / KANDYDATKI OCZEKUJEMY:

 1. Warunki podstawowe:
 • min. 2- letnie doświadczenia w działalności w organizacjach pozarządowych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych,
 • umiejętności pracy z grupą, moderowanie i prowadzenie spotkań,
 • umiejętności przygotowania procesu inkubacji, który będzie uwzględniał rozwój organizacji oraz rozwój działań odpłatnych,
 • znajomości specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społecznych i gospodarczych w Gdańsku i powiecie nowodworskim,
 • znajomości specyfiki i najważniejszych uwarunkowań formalno-prawnych funkcjonowania sektora organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej.
 1. Warunki pożądane:
 • doświadczenie w realizacji projektów/ inicjatyw o charakterze społecznym
 • prawo jazdy kat. B
 • biegła obsługa komputera (środowisko MS Office)


Dodatkowymi atutami będą:

 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 • szeroka sieć kontaktów w środowisku organizacji pozarządowych na Pomorzu,
 • znajomość zasad obsługi projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.


ZE SWOJEJ STRONY OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na ½ etatu lub cały etat
 • pracę stacjonarną w Gdańsku z doświadczonym i fantastycznym zespołem w Fundacji RC;
 • wiele możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności – udział w szkoleniach dla reprezentantów organizacji pozarządowych, udział w szkoleniach wewnętrznych, rozwój poprzez współpracę z osobami z wieloletnim doświadczeniem pracy w organizacjach pozarządowych;
 • wsparcie merytoryczne ze strony doradców oraz mentorów współpracujących z Fundacją RC
 • możliwość reprezentowania organizacji na zewnątrz (spotkania miejskie, z partnerami, organizacjami, członkostwo w radach, ciałach doradczych, grupach);
 • możliwość budowania swojego wizerunku w roli eksperta/ekspertki (prowadzenie szkoleń, udział w spotkaniach konsultacyjnych, konferencjach itp.);
 • możliwość realizowania własnych pomysłów na działania w przestrzeniach Fundacji (o ile nie są sprzeczne z celami Fundacji).


JAK APLIKOWAĆ?

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV oraz zwięzłego uzasadnienia swojego zgłoszenia:
• do dnia 23 maja 2024 r.,
• na adres rekrutacja@fundacjarc.org.pl

W zgłoszeniu/CV należy zamieścić klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.