Dla ngo

OWES Obszar Gdański

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Obszar Gdański

Celem projektu jest wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych w zakresie realizacji celów społecznych, w tym przede wszystkim tworzenia miejsc pracy dla osób z kategorii wykluczenia społecznego ale także celów biznesowych, które trwałość tych miejsc mają zapewnić. 

Realizujemy:

  • Animację Lokalną i szkolenia
  • Doradztwo kluczowe i biznesowe
  • Doradztwo specjalistyczne
  • Wsparcie tworzenia PES i PS – wsparcie finansowe
  • Wsparcie branżowe 

Dla kogo?

  1. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w rozumieniu Ustawy o Ekonomii Społecznej, m.in. os. Bezrobotne w tym bezrobotne długotrwale, poszukujące pracy, niepełnosprawne (OzN), absolwenci CIS, KIS, klienci OPS, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w kryzysie bezdomności, osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Uczestnicy projektu w rozumieniu Kodeksu cywilnego mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie subregionu Metropolitalnego Południowego (powiat gdański, miasto Gdańsk, powiat kartuski, powiat nowodworski)
  2. Podmioty ekonomii społecznej i ich pracownicy, w szczególności przedsiębiorstwa społeczne z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie subregionu Metropolitalnego Południowego.

Kontakt:
owes@fundacjarc.org.pl
Facebook

Wydarzenia

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.