Ocena Formalna | Gdański Fundusz Sąsiedzki

Prezentujemy wyniki oceny formalnej Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego. 

Minigranty (grupy nieformalne) – do oceny merytorycznej zakwalifikowały się 23 z 26 złożonych wniosków.
Pobierz listę

Granty (organizacje pozarządowe) – do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 49 z 51 złożonych wniosków.  
Pobierz listę

O spotkaniach z komisją konkursową będziemy informować indywidualnie.


Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.