Proces partycypacji społecznej na Długich Ogrodach. Przedłużenie Drogi Królewskiej

We współpracy z Urzędem Miasta Gdańska ruszamy z procesem partycypacyjnym na Długich Ogrodach!
Razem z Wami, mieszkańcami i mieszkankami, chcemy wypracować koncepcję nowego zagospodarowania “bramy do miasta” i przedłużenia Drogi Królewskiej.
Startujemy już 2 listopada. Szukajcie nas w okolicy Długich Ogrodów, porozmawiajmy o tym, co jest dla Was ważne w tej części Gdańska. Zaczynamy od mobilnego punktu konsultacyjnego i spaceru badawczego.

Cel procesu partycypacyjnego

Celem procesu partycypacyjnego jest zebranie założeń do zmian przestrzennych w rejonie ul. Długie Ogrody, które w dalszej kolejności mogą posłużyć do wypracowania koncepcji nowego zagospodarowania “bramy do miasta”. Wnioski mieszkańców i wspólnie wypracowane stanowiska posłużą do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz rewaloryzacji ulicy Długie Ogrody. Zaangażowanie w proces mieszkańców i użytkowników tej części miasta pozwoli wybrać rozwiązania najlepiej odpowiadające ich potrzebom. Niezależnie od celu głównego, każdy proces partycypacyjny jest okazją do edukacji i informowania mieszkańców o możliwościach włączania się i współdecydowania o życiu w mieście.

Celem jest także przetestowanie modelu prowadzenia procesu partycypacyjnego we współpracy strony społecznej (Fundacja RC) ze stroną miejską (Biuro Architekta Miasta), a także uwzględnienie udziału młodzieży w procesie poprzez przeznaczone do tego narzędzia.

Harmonogram spotkań

Agenda pierwszego spotkania otwartego 9 listopada: link

Większość spotkań odbywa się w Szkołach Ekonomiczno-Handlowych, ul. Seredyńskiego 1A. Natomiast Okrągły Stół Senioralny odbędzie się w Dzielnicowym Domu Kultury Gedanus, ul. Św. Barbary 3.

Proces będzie bazować na 7 zasadach konsultacji, czyli:

 1. Dobra wiara
 2. Powszechność
 3. Przejrzystość
 4. Responsywność
 5. Koordynacja
 6. Przewidywalność
 7. Poszanowanie dobra ogólnego i interesu publicznego


Na pilotażowy proces konsultacyjny składa się:

 • Diagnoza lokalna (opracowanie map wyjściowych, analiza planów miejscowych)
 • Konsultacje w terenie (punkt konsultacyjny i spacer badawczy)
 • Spotkania konsultacyjne 
 • Spotkanie podsumowujące 
 • Opracowanie raportu podsumowującego wraz z opisem dobrych praktyk

Zapraszamy!

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.