Długie Ogrody. Przedłużenie Drogi Królewskiej | Raport z procesu partycypacyjnego

Niniejszy raport zawiera podsumowanie wniosków z przebiegu procesu partycypacyjnego
„Długie Ogrody – Przedłużenie Drogi Królewskiej”. Proces ten został przeprowadzony w okresie od listopada do grudnia 2023 roku we współpracy Fundacji RC – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych i Biura Architekta Miasta Gdańska.

Przedmiotem przeprowadzonego procesu partycypacyjnego była ul. Długie Ogrody w Gdańsku wraz z otoczeniem. Długie Ogrody to z jednej strony ulica, stanowiąca przedłużenie ul. Długiej oraz Stągiewnej w Gdańsku, z drugiej strony jest to dzielnica z wyraźnie odznaczającą się lokalną tożsamością.

Obecnie zarówno ul. Długie Ogrody jak i rejon Długie Ogrody rozumiany jako dzielnica jest obszarem zdegradowanym i wymagającym kompleksowych działań naprawczych. Celem przeprowadzonego procesu było przeprowadzenie diagnozy potrzeb użytkowników obszaru oraz wskazanie postulowanych zmian infrastrukturalnych i organizacyjnych poprawiających jakość tej przestrzeni i komfortu jej użytkowania zarówno dla mieszkańców jak i odwiedzających.
Interesariuszami przeprowadzonego procesu była zróżnicowana grupa użytkowników obszaru, w skład której wchodzili zarówno mieszkańcy dzielnicy jak i przedstawiciele lokalnego biznesu czy sektora turystycznego. W ramach procesu partycypacyjnego przeprowadzono osiem spotkań, w tym dwa spotkania w terenie z wykorzystaniem mobilnego punktu konsultacyjnego, jeden spacer badawczy, trzy spotkania otwarte, dwa okrągłe stoły oraz spotkanie podsumowujące wyniki pracy. Przebieg spotkań oraz warsztatów został szczegółowo przedstawiony w raporcie.

Na podstawie przeprowadzonych warsztatów opracowano wnioski i zebrano postulaty uczestników, które podzielono na wnioski i postulaty dotyczące stanu zagospodarowania ulicy oraz wnioski i postulaty dotyczące stanu zagospodarowania dzielnicy. Zebrany materiał został następnie skategoryzowany pod kątem obaw i oczekiwań dotyczących przyszłości zarówno ulicy jak i całej dzielnicy.

Wśród najważniejszych wniosków pod względem przestrzennym można wspomnieć potrzebę przekształcenia ul. Długie Ogrody w zieloną, reprezentacyjną aleję miejską będącą przedłużeniem najważniejszego historycznego ciągu komunikacyjnego miasta – Traktu Królewskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z całym Raportem i wszystkimi wnioskami.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.