Fundacja RC zabierze głos podczas Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends w Sopocie 13 i 14 maja.

Ideą Local Trends jest inicjowanie dyskusji między przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, nauki i administracji rządowej. Poznaj program SKF Sopot 2024, który koncentruje się na najistotniejszych kwestiach dla rozwoju polskich wsi, miasteczek, gmin, miast i regionów.

Fundacja RC współpracuje z organizatorami już trzeci rok z rzędu, ale po raz pierwszy jej przedstawicielki i przedstawiciel zabiorą głos podczas dyskusji panelowych oraz na Scenie Dobrych Praktyk.

Finansowanie i rozwój NGO, partycypacja społeczna i ochrona środowiska oraz zaangażowanie młodych dorosłych – w tych tematach wypowiedzą się: Magdalena Jabłońska, Martyna Nagórska oraz Paulina Truszkowska Adamczyk.

Martyna NagórskaŁukasz Samborski wystąpią także na Scenie Dobrych Praktyk z analizą dotyczącą partycypacji. 

Poniedziałek 13 maja 2024, 15:00 – 16:00; Sala: COLUMBUS CD
Jak podnosić jednocześnie poziom życia, zaangażowania mieszkańców oraz chronić środowisko w miastach? Dobre praktyki współpracy biznesu i samorządu.

Szczegóły: https://tiny.pl/dclsk

Prowadzenie: Martyna Nagórska, Koordynatorka projektów, Główny Specjalista, Biuro Architekta Miasta. 

Paneliści: 

  • Krzysztof Iwaniuk, Wójt Terespola, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
  • Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania
  • Krzysztof Rdest, Prezes Zarządu EMKA S.A
  • Marcin Skwierawski, Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, Wiceprezydent Sopotu w latach 2014-2023
Wtorek 14 maja 2024,11:40-12:00; Scena Dobrych Praktyk
Jak zwiększać zaangażowanie mieszkańców we współdecydowanie? - analiza wybranych samorządów w Polsce pod kątem form konsultacji społecznych.

Szczegóły: https://tiny.pl/dclsb

Prezentują: Martyna Nagórska, Koordynatorka Projektów i Łukasz Samborski, Dyrektor Fundacji RC

Wtorek 14 maja 2024, 13:40-14:40; Sala Marco Polo E 
Finanse i rozwój organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

 

Szczegóły: https://tiny.pl/dcl6g

Prowadzenie: Piotr Stec, Przewodniczący Rady Narodowego Instytut Wolności

  • Magdalena Jabłońska, Specjalistka ds. Partnerstw i Społecznej Odpowiedzialności, Fundacja RC i i Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych
  • Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Urząd Miejski w Lublinie
  • Stefan Kołucki, Kierownik Biura Programów Horyzontalnych NIW-CRSO
Wtorek 14 maja 2024, 13:40-14:40; Sala Vasco Da Gama
Forum Młodych
O grantach słów kilka: jak pisać wnioski i się nie zgubić.

Szczegóły: https://tiny.pl/dcl6c

Gospodarz: Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu

Paneliści/tki: 

  • Paulina Truszkowska-Adamczyk, Koordynatorka projektów, Fundacja RC
  • Martyna Rajchel, Fundacja Ergo
  • Patryk Golba-Zawadzki, Współzałożyciel i Prezes Zarządu Fundacji Jagiellonica

 

Gospodarze: Miasto Sopot, Miasto Poznań, Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorzy: Fundacja Centrum Myśli Strategicznych, Grupa MTP

Patronat Honorowy: Wojewoda Pomorska Beata Rutkiewicz Partnerzy Samorządowi: Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP
Partner Strategiczny: Bank Gospodarstwa Krajowego
Partner Premium: Autopay
Partnerzy: Agencja Rozwoju Pomorza, Betacom
Sponsor: Comarch

Partnerzy Merytoryczni: Instytut Finansów Publicznych, Kompaktowy Pleszew, Związek Miast i Gmin Morskich i Fundacja RC
Partnerzy Instytucjonalni: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, Gdański Klub Biznesu, Polska Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie PRO, Think Tank, Unia Miasteczek Polskich, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wielkopolski Związek Pracodawców, Związek Gmin Pomorskich

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.