Pobierz KomPAS Pomorskiej Animacji Społecznej

KomPAS jest próbą odpowiedzi na potrzebę uporządkowania współczesnej wiedzy na temat animatora społecznego – jego wartości, metod pracy oraz katalogu pożądanych kompetencji. Marzymy, by ta publikacja stała się drogowskazem na krętej ścieżce wspierania animatorów. Powstała jako głos praktyków – środowiska tworzonego przez osoby zaangażowane w rozwój pomorskich społeczności lokalnych, a działające w każdym z trzech sektorów, co powoduje, że odbiorcami także mogą być ludzie każdego sektora. 

Po co komu animacja społeczna? 
Koncepcja animacji społeczno-kulturalnej narodziła się we Francji w latach 60. ubiegłego wieku, choć jej elementy były obecne w praktyce pedagogiki społecznej innych krajów już wcześniej. (…) Zachowując niektóre cele czy formy pracy, animacja kulturalna związała się przede wszystkim z lokalnymi instytucjami kultury, a animacja społeczna… ciąg dalszy str. 18.

Gdzie pracują animatorzy społeczni?
Dowiesz się na str. 26

Dlaczego KomPAS? 
Pomorski Kompas Animacji Społecznej jako opis regionalnych kierunków oraz modelowych działań z obszaru animacji ma swoją strukturę. Jej wizualizacja i symbolika to odwołanie do „róży wiatrów” wyznaczającej nasze kierunki poszukiwań i dróg wyznaczonych przez naczelne wartości animacji w pomorskim ujęciu. Nasza „róża kompasowa” wyznacza kierunki w dwóch obszarach, które decydują o skuteczności animacji społecznej: więcej str. 39. 

Wyzwania w obszarze AKTYWNOŚĆ.  W środowisku animatorów społecznych krąży powiedzenie że: „Animator sam dla siebie jest swoim najważniejszym narzędziem!”. Wskazuje ono nie tylko na konieczność świadomej postawy wobec rzeczywistości, osobistego zaangażowania, ale także (a może przede wszystkim) posiadania własnego zestawu metod i narzędzi pracy animacyjnej. Ich dobór wymaga od … dowiesz się na str. 55

Rekomendacje w obszarze WSPÓŁPRACY.  Dokonując przeglądu dorobku pomorskiej animacji społecznej w sferze organizacji współpracy, znaleźliśmy kilka wskazówek zwiększających szansę sukcesu w tym obszarze. Czytaj str. 75

Projekt realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.