Grupa robocza Kompasu Pomorskiej Animacji Społecznej

28 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej, która w ciągu 10 spotkań wypracuje, z pomocą Jacka Gralczyka (moderator), katalog wartości i metod prac animacyjnych – Kompas. Trudne zadanie, ale z tak zacnym i licznym gronem ekspertów jest realne do wykonania!

Następnym krokiem, w połowie 2022 roku, będą konsultacje społeczne założeń Kompasu, które potrwają minimum dwa miesiące w formule on-line(07-09.2022). Adresatami konsultacji będą zarówno społecznicy, jak i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego związani ze współpracą z NGO, a także specjaliści CSR. Wnioski z tego zostaną podsumowane i zebrane w raporcie z konsultacji. Działalność grupy będzie komunikowana w sieci oraz omawiana podczas spotkań integrujących. Ponadto zostanie opracowana strategia wdrażania Kompasu. Po konsultacjach nastąpi etap mainstreamingu do praktyki metodologicznej animatorów/ek, w szczególności w ramach sieci Centrów Organizacji Pozarządowych oraz wśród uczestników spotkań integrujących. Będziemy proponować samorządom włączenie Kompasu do zlecanych zadań (m.in zgłoszenie rekomendacji do lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, zgłoszenie tematu do obrad Rad Organizacji Pozarządowych i Rad Pożytku Publicznego itp.). Zachęcamy do śledzenia strony i obserwowania naszych prac nad Kompasem!

Zobacz, jak pracujemy

Spotkanie  Animator na tle różnych ról aktywizacji społecznej [pobierz notatkę]
Spotkanie Miejsca i przestrzenie Animacji Społecznej [pobierz notatkę]
Spotkanie Współpraca jako obszar Animacji Społecznej [pobierz notatkę]
Spotkanie Diagnoza i ewaluacja Animacji Społecznej [pobierz notatkę]
Spotkanie Grupy i społeczności – podmioty Animacji Społecznej [pobierz notatkę]
Spotkanie Komunikacja [pobierz notatkę]
Spotkanie Edukacja [pobierz notatkę]