Grupa ekspertów

Członkowie grupy pracującej nad katalogiem pracy animatorów to osoby związane z różnymi instytucjami, niektórzy działają wiele lat, a niektórzy dopiero rozpoczynają. Są to wolni strzelcy, jak i zasłużeniu w boju weterani. 

Piotr Harhaj 
Pedagog, pracownik socjalny, animator przedsięwzięć społecznych.
Organizator działań na rzecz społeczności lokalnych. Kierownik Zespołu ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Od ponad 20 lat działa na rzecz włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Animator Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego.
Założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji w Sopocie.


Przemek Kluz
Socjolog, organizator społeczności lokalnej, mediator grupowy, facylitator.
Od 2009 roku związany z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, menedżer Domu Sąsiedzkiego „Gościnna Przystań” na Oruni i redaktor naczelny lokalnego portalu MojaOrunia.pl. Zaangażowany w projekty rewitalizacyjne włączające mieszkańców, a w szczególności młodzież, w rozwiązywanie lokalnych problemów oraz zmienianie przestrzeni społecznej i architektonicznej dzielnicy. Od kilku lat przeprowadza również konsultacje społeczne i mediacje dla samorządów i biznesu.


Ania Łukowska
Socjolożka, Fizjoterapeutka, animatorka  grupy inicjatywnej haftu szkoły puckiej – Puckie Hafciarki.
Animatorka społeczności seniorskiej Pucka w Puckim Klubie Seniora, żeglarka, prezeska Stowarzyszenia Aktywny Puck. Pracowała w projekcie Rewitalizacja Centrum Pucka jako broker edukacyjno-zawodowy wcześniej animatorka klubu samopomocowego i opiekun wolontariatu w projekcie Aktywator I i II . Absolwentka szkoły dla  Sieci Doradców Lokalnych Fimango prowadzonej przez Fundację  Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 

Natalia Gatzke
Streetworker w: Fundacja Bezpiecznik – praca głównie z dziećmi i młodzieżą.
Animatorka lokalna – MOPR (Dom Sąsiedzki Zakopianka).

 

 

 

Małgorzata Święcka
Prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa”.
Animatorka społeczna przedsiębiorstw społecznych mających wpływ na rozwój społeczno- gospodarczy regionu w “Nadwiślański Ośrodek Ekonomii Społecznej”. Autorka projektu i jego  partner. Pracownik socjalny, facylitator, lider oraz koordynator, autor projektów społecznych dla JST i NGO. Pedagog, rewalidator osób upośledzonych umysłowo. Trener kompetencji miękkich. Członek Komisji Rewizyjnej Żuławska LGD.
Prowadzi własną działalność gospodarczą AGMIKA Małgorzata Święcka świadcząc usługi szkoleniowe i rekrutacyjne oraz inne.
Organizator animacji dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, dzieci.

Dobrosława Korczyńska-Partyka
Animatorka, koordynatorka projektów, doktor nauk humanistycznych.
Pracuje w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, gdzie, jako kierowniczka Działu Przestrzeni Społecznych, koordynuje sieć domów sąsiedzkich w Przystaniach; współpracuje z UrbanLabem. Autorka licznych publikacji z zakresu studiów miejskich, studiów nad pamięcią, ekokrytyki oraz edukacji. Koordynatorka i członkini wielu projektów badawczych oraz edukacyjnych. Interesuje ją mnóstwo rzeczy (tylko czasu nigdy dość!) – zawodowo są to przede wszystkim zagadnienia związane z włączeniem społecznym (zwłaszcza osób z doświadczeniem migracyjnym), aktywność obywatelska, partycypacja i rezyliencja miejska.  

Urszula Kokoszka
Była animatorka. „Torpeda” – rozkręciła dom sąsiedzki na Lipowej 15 w Gdyni.    O
becnie pracuje w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, historyczka sztuki, kulturoznawczyni i instruktorka teatralna.
Absolwentka specjalizacji pedagogicznej, teatrologicznej, judaistycznej oraz muzealnictwa i ochrony zabytków. W trakcie studiów podyplomowych z pedagogiki teatru na Uniwersytecie Warszawskim.
Wiceprezeska Zarządu Fundacji „Śpiewaj!”, dyrektorka Chóru „Razzle Dazzle”. Od zawsze uwielbia pracować z dziećmi oraz aktywnie tworzyć kulturę.

 

Karolina Ciechorska-Kulesza
Doktor socjologii, doktor nauk humanistycznych, pracuje w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Badaczka społeczna, nauczycielka akademicka, szkoleniowiec. W przeszłości animatorka kultury, rzeczniczka prasowa, liderka kilku organizacji pozarządowych.
Kierowniczka i członkini wielu projektów badawczych i badawczo-animacyjnych. Autorka książki „Tożsamość a przestrzeń warunkach niestabilnych granic. Przypadek województwa elbląskiego” (2016), współautorka monografii m.in. na temat III sektora, uczestnictwa w kulturze, kultury lokalnej, aktywności lokalnej, gdańskich tożsamości. Autorka licznych artykułów naukowych oraz raportów badawczych dotyczących przede wszystkim socjologii regionu, w tym Pomorza oraz Ziem Zachodnich i Północnych, społeczności lokalnych, aktywności społecznej oraz animacji i edukacji kulturowej. Szczególnie bliska jest jest diagnoza lokalna. Współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi i instytucjami kultury. Członkini Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG. 

Iwona Woźniewska
Psychoterapeutka i psychotraumatolożka.
Dokładnie zna problemy młodzieży i chce jej pomóc. Założyła dwa youth-pointy, czyli miejsca, w których spotyka się z młodzieżą, nazywaną przez nią Bąblami. Tam prowadzi z nimi terapie indywidualne i grupowe, pomaga im wyjść z uzależnień czy pogodzić się ze stratą bliskich. 

 

 

Andrzej Chmielewski
Radny Gminy Pruszcz Gdański, prezes Stowarzyszenia Dolina Raduni, członek Rady Sołeckie j w Straszynie, z wykształcenia i zawodu informatyk – programista.
Dolina Raduni zajmuje się m.in. wydawaniem lokalnego pisma, organizacją wydarzeń, kulturalną, a także rozgłośniami Toksyna FM, Spin. Sprawdza teorię w praktyce: podnosił na forum gminnym m.in. Budżet Obywatelski, Fundusz Sołecki, rozwój organizacji pozarządowych, nowoczesna edukacja i kultura. Zależy mu na wszechstronnym rozwoju otoczenia i społeczności.

Suli Borowska
Animatorka społeczna, moderatorka, trenerka rozwoju osobistego.
Od 25 lat zawodowo związana z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym. Obecnie mocno zaangażowana w projekty kobiece nastawione na ożywianie życia społecznego na wsi na bazie dziedzictwa kulturowego  oraz działania skierowane na uruchamianie potencjału młodych.  W życiu cieszy ją możliwość tworzenia przestrzeni do poznawania się i wspólnego działania osób o różnym doświadczeniu życiowym. W czasie wolnym „twórczo odpoczywa” w Pracowni Szkła SuliArt.

 

Małgorzata Sokołowska – malgorzata.sokolowska@fundacjarc.org.pl

Koordynatorka projektów Kompas Animacji Społecznej,  Pomorska Animacja Społeczna 2.0, Pomorska Szkołą Animacji Społecznej – Gdańsk
Sercem animatorka, radna dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana w Gdyni. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu Otwarty Ogród Społeczny w Gdyni. Od sierpnia 2021 zatrudniona w Fundacji RC gdzie szuka rozwiązań na włączenie okolicznych NGO, rad 3 dzielnic i innych organizacji we Wrzeszczu do wspólnej aktywności społecznej. Edukuje o animacji społecznej, której się ciągle uczy:)

Goście:

Magdalena Skiba
Była k
ierowniczka Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych, Urząd Miejski w Gdańsku.
Przez ponad 13 lat była przewodniczącą zarządu gdańskiego koła PSONI – jednego z największych stowarzyszeń na rzecz osób z niepełnosprawnością. 15 lat kierowała tym samym referatem, który 3 krotnie zmieniał nazwę oraz rozszerzał swoje kompetencje. Trzymała piecze nad współpracą Miasta Gdańsk z NGO oraz grupami nieformalnymi.
Mówi o sobie, że jest “matką” domów sąsiedzkich w Gdańsku i „strażniczką idei” oddolnego ich powstawania, które “rozpoczyna się od wyszukania liderów, małych społeczności, które chcą działać. Następnie szuka się w tym miejscu przestrzeni i “zawierza ludziom” oddając w ich ręce odpowiedzialność za stworzenie swego miejsca przy wsparciu Miasta.”

Paulina Kremer
Członkini Zarządu Fundacji To i Co oraz Spółdzielni Socjalnej „Heca” – podmiotów w ramach których współtworzy marki: Tczewskich Kurierów Rowerowych , a także Warsztatu na Patencie.
Zajmuje się planowaniem innowacji społecznych, tworzy programy z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym. Jest jej bliska idea ekonomii cyrkularnej.
Trenerka, animatorka, przedsiębiorczyni społeczna – autorka wielu programów z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym m.in. programów wychodzenia z bezdomności i kryzysów psychicznych. Ekspertka w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej, ekonomii społecznej i cyrkularnej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Certyfikowana trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych.
W Spółdzielni odpowiedzialna za zarządzanie strategiczne, zarządzanie zespołem, za współpracę z klientami biznesowymi w ramach ich działań CSR za komunikację i relacje z partnerami oraz programy społeczne Spółdzielni.