Trenerzy Pomorskiej Szkoły Animacji Społecznej 2024

Pomorska Szkoła Animacji Społecznej startuje już 20 kwietnia! Jeśli chcesz wziąć w niej udział, wypełnij i wyślij formularz do 9 kwietnia! Bogaty program zawiera takie tematy jak:

  1. Ja, jako osoba działająca. Warsztat rozwoju osobistego w kontekście działań w środowisku/grupie (16 h.) – Prowadząca Monika Hausman-Pniewska
  2. Ja jako animatorka/tor – animacja społeczna “od podstaw” (16 h.) – Prowadząca Monika Hausman-Pniewska
  3. Diagnoza środowiska lokalnego (24 h.) – Prowadząca Karolina Ciechorska-Kulesza
  4. Komunikacja interpersonalna (16 h.) – Prowadzący Mateusz Plata
  5. Praca z grupą (16 h.) – Prowadząca Iwona Woźniewska
  6. Odpoczynek, dobrostan, beztroska,  (16 h.) – Prowadząca Sylwia “Nikko” Biernacka


Poniżej przedstawiamy nasze trenerki i trenera:

Karolina Ciechorska-Kulesza
Socjolog, doktor nauk humanistycznych, pracuje w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Badaczka społeczna, nauczycielka akademicka, szkoleniowiec. W przeszłości animatorka kultury, rzeczniczka prasowa, liderka kilku organizacji pozarządowych. Kierowniczka i członkini wielu projektów badawczych i badawczo-animacyjnych. Autorka licznych artykułów naukowych oraz raportów badawczych dotyczących przede wszystkim socjologii regionu, w tym Pomorza oraz Ziem Zachodnich i Północnych, społeczności lokalnych, aktywności społecznej oraz animacji i edukacji kulturowej. Szczególnie bliska jest jej diagnoza lokalna. Współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi i instytucjami kultury. Członkini Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (przewodnicząca Oddziału Gdańskiego) i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.   

Monika Hausman-Pniewska
Trenerka, superwizorka, animatorka i inicjatorka wielu przedsięwzięć, z wieloletnim doświadczeniem zarówno na sali szkoleniowej, jak i w pracy ze społecznościami lokalnymi.  Psychoterapeutka w nurcie Gestalt zawodowo związana z Centrum Psychiatrii Anima w Olsztynie, gdzie prowadzi grupy terapeutyczne.  Sercem związana nadal organizacjami pozarządowymi, w tym Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, przy którym uczyła się i praktykowała animację społeczną, a także Stowarzyszeniem Trenerskim Organizacji Pozarządowych sTOP. Zajmuje się edukacją osób dorosłych, holistycznym wspieraniem osób działających w środowisku oraz rozwijaniem i zmianą w organizacji. Współautorka innowacji skierowanych do osób starszych i doświadczających ubóstwa oraz wykluczenia. Ma doświadczenie dziennikarskie.

Sylwia “Nikko” Biernacka
Psychoterapeutka Gestalt w trakcie szkolenia. Pracuje również jako trenerka, konsultantka kryzysowa, tutorka, trenerka wzmacniania odporności psychicznej, facylitatorka dialogu w sytuacjach konfliktowych. Przez 16 lat zarządzała Fundacją Machina Zmian. Zainicjowała ruch na rzecz powstania dostępnych plaż w Polsce „Plaże dla wszystkich” i wiele innych projektów społeczno-artystycznych. Od 20 lat pracuje na sali warsztatowej jako trenerka edukująca osoby pracujące w organizacjach pozarządowych i samorządach. Obecnie towarzyszy osobom znajdującym się w decydujących momentach życia w pogłębianiu świadomości swojego doświadczenia, wzmacnianiu odporności psychicznej oraz byciu w autentycznym i uważnym kontakcie ze sobą, innymi istotami i światem.

Mateusz Plata 
Trener umiejętności społecznych i biznesowych z blisko 20-letnim doświadczeniem w realizacji szkoleń i warsztatów grupowych i indywidualnych dla różnych firm i organizacji w całym kraju. 
Animator społeczny, w latach 2019-2020 współprowadził centrum sąsiedzkie w Gdyni wspierając aktywność zaangażowanej społeczności lokalnej. 
Przez wiele lat związany z różnorodnymi działaniami teatralnymi. Autor scenariuszy teatralnych w metodyce teatru forum. Członek zespołu teatralnego Wybrzeżak (2000-2006), uczestnik projektu: Teatr Pedagoga (2013-2015), aktor teatru improwizacji Nawzajem (2018-2019). 
Ukończył szkołę trenerską i tutorską Gdańskiego Stowarzyszenia Akademickiego, kurs Trenera Kreatywności w programie Odysei Umysłów, Akademię Mistrzów Treningu GT Mentor, Szkołę Coachingu Meritum, kurs facylitacji dialogu w metodyce Nansen Center. Ważna dla niego jest możliwość kreowania pozytywnego wpływu na otoczenie i świat dokoła. 

Iwona Woźniewska
Psychotraumatolożka, terapeutka ACT, członkini Association for Contextual Behavioral Science. Prezeska Stowarzyszenia 180°. Od 2011 roku kieruje pracą  animacyjną i terapeutyczną w „Youth Pointach” Placówkach Wsparcia Dziennego w Gdyni i Gdańsku. W ramach współpracy z Gdańskim Archipelagiem Kultury zajmuje się animacją kultury organizując wydarzenia mające na celu promocję kultury ulicznej, której jest pasjonatką. Od 2014 roku jest ekspertką do spraw wychowania w Magazynie „Together” Rodzinna Strona Trójmiasta oraz felietonistką w Magazynie Kobiet. Współpracuje jako ekspertka ze stacją TVN Style, komentując i wyjaśniając  rzeczywistość młodych ludzi.  Bardzo bliska jest jej tematyka pobudzania zasobów tkwiących szczególnie w młodych ludziach. Jej życie składa z kilku ważnych filarów jakimi są praca, kultura i sztuka szczególnie ta z ulicy i na ulicy oraz dzieci te zdrowe, szczęśliwe, chore i smutne. Pasjonatka młodych oraz krytyczka systemu wsparcia rodziny.  Doświadczona terapeutka, trenerka, facylitatorka współpracująca z szeregiem organizacji i instytucji. 

*Jeśli będziesz miał_a problem z wypełnieniem formularza, napisz: dorota.sentkowska@fundacjarc.org.pl

Partnerem PSAS jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych

Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 oraz dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

 
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.