Stwórz własną książkę komiksową | projekt artystyczno-literacki

24 czerwca, wernisaż wystawy ilustracji, ul. Karmelicka 1, Centrum Społeczności w Gdańsku

Na wystawę składa się cykl prac kilku autorów, którzy posługują się różnymi technikami artystycznymi. Każda seria ilustruje twórczość literacką ukraińskich pisarzy i poetów w stylu fantasy. Od cudownej Łesi Ukrainki i jej „Pieśń lasu” po mistyczne „Bajki Baby Hawryszychy” Olega Hawrysza.

Artyści, których prace prezentowane są na wystawie projektu „Otwarta droga od fantastyki do realności”:

  • Ludmiła Samus
  • Olena Tsoi
  • Sashko Balabai

w programie

  • zwiedzanie wystawy z kuratorem
  • lekcje/dyskusje o ilustracji (Bogdan Tycholoz, Ruslana Koropetska)

25 czerwca, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40

Część wykładowo-praktyczna

10:30 – 11:00 – rejestracja uczestników, kawa, przywitanie i prezentacja projektu

11:00 – 12:00 – Lekcja-dyskusja „O twórczości literackiej. Własna książka – od marzenia do efektu”
Dowiesz się o unikalnych lifehackach, o tym, jak tworzyć wysokiej jakości teksty autorskie, a będziesz mógł to przećwiczyć z pomocą Bohdana Tikholoza – ukraińskiego krytyka literackiego, Frankoznawcy, dyrektora Narodowego Muzeum Literatury i Pamięci Iwana Franki we Lwowie, publicysty i blogera, a także stypendysta Gaude Polonia i Thesaurus Poloniae

12:00 – 12:30 – czytanie bajki z książki „Bajki Baby Hawryszychy” Olega Hawrysza w języku polskim i ukraińskim ( Daria Balabai i Tomasz Lipski – zespół tłumaczy książki „Bajki Baby Hawryszychy” na język polski)

Tomasz Lipski – gdański poeta, muzyk, animator kultury. Członek Zarządu Pomorskiego Stowarzyszenia Integracji Kultur i Sztuki „Jeden Świat” w Sopocie, w którym prowadził spotkania i warsztaty poetyckie. Członek zespołu Ikenga Drummers oraz współzałożyciel zespołu Lipi & Czemuś, z którym wydał płytę Więzień miłości. Ma na swoim koncie cztery książki poetyckie. Publikował w prasie lokalnej oraz w pismach literackich w kraju. Jest laureatem wielu konkursów poetyckich.

12:30 – 13:30 – lekcja „Historia komiksu ukraińskiego”

Wykład Rusłany Koropetskiej – głównej redaktorki ukraińskiego wydawnictwa UA Comix.

Ile razy słyszałeś coś o „pierwszym ukraińskim komiksie”? Wydaje się, że Wieżę Babel można by zbudować z bajek o takim statusie.

No i właśnie, historia ukraińskiego malarstwa jest pełna interesujących faktów i nieoczekiwanych zjawisk.

Dlatego też, aby wyprowadzić Państwa z tego labiryntu Minotaura, Rusłana Koropetska, redaktorka wydawnictwa i jednocześnie autorka książki o tym samym tytule, która stała się Maliopysem, opowie wam historię jednego badania dziewiątej formy sztuki.

13.30 – 14.00 – kawa i ciasteczka, słodka przerwa

14.00 – 15.00 – zajęcia z ilustracji komiksowej
Poznasz sekrety i narzędzia tworzenia komiksów, podstawowe elementy komiksu, techniki i style plastyczne stosowane przez artystów przy rysowaniu komiksów. Wraz z Tetyaną Chikalovą – animatorką, twórczynią innowacyjnych metod nauczania w dziedzinie edukacji i bardzo kreatywną nauczycielką języka ukraińskiego, otrzymasz narzędzia do tworzenia komiksu i rozpoczniesz proces tworzenia własnej pracy ilustrowanej.

15.00 – 17.00 – Wspólnie z autorami i nauczycielami projektu uczestnicy stworzą komiks „Bajka o Gdańsku”, który zostanie wydrukowany i zaprezentowany na koniec sierpnia 2023 roku w ramach Festiwalu Kultur „Okno na Świat”, organizowanego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury.

24 червня – Відкриття виставки ілюстрації, ul. Karmelicka 1, Centrum Społeczności w Gdańsku

Експозиція складається з серій робіт кількох авторів, які працюють в різних мистецьких техніках. Кожна серія ілюструє літературні твори українських письменників та поетів в стилі фентезі. Від чарівної Лесі Українки і її “Лісової пісні” і до містичних “Казок Баби Гавришихи” Олега Гавриша.

Художники, твори яких представлені на виставці проекту “Відкритою дорогою від фантастики до реальності”

  • Людмила Самусь
  • Олена Цой
  • Сашко Балабай

В програмі

  • екскурсія виставкою з кураторами
  • лекції та дискусії о ілюстрації (Богдан Тихолоз та Руслана Коропецька)

25 червня, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40

Частина лекційно-практична

10.30 – 11.00 – реєстрація учасників, кава, привітання та презентація проекту

11.00 – 12.00 – Лекція – бесіда „Про літературну творчість. Власна книга – від мрії до результату”

Ви дізнаєтесь про унікальні лайфхаки, як створювати якісні авторські тексти та зможете потренуватись то робити за допомогою Богдана Тихолоза – українського літературознавця, франкознавця, директора Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка, публіциста і блоґера, а також стипендіат Gaude Polonia i Thesaurus Poloniae

12.00 – 12.30 – читання казки з книжки Олега Гавриша „Казки баби Гавришихи” польською та українською мовами (Дарія Балабай та Томаш Ліпскі – команда перекладачів книги „Казки баби Гавришихи” польською мовою)

Томаш Ліпскі – гданський поет, музикант, мистецтвознавець. Член правління Поморської асоціації інтеграції культур і мистецтва «Jeden Świat» у Сопоті, де проводив зустрічі та поетичні майстерні. Учасник гурту Ikenga Drummers та співзасновник гурту Lipi & Czemuś, з яким випустив альбом „Prisoner of Love”. На його рахунку чотири поетичні книги. Публікувався в місцевій пресі та в літературних виданнях Польщі. Лауреат цілої низки поетичних конкурсів.

12.30 – 13.30 – лекція “Історія українського коміксу”

Лекція від Руслани Коропецької – головної редакторки українського видавництва UA Comix.

Скільки разів ви чули щось про «перший український комікс»? Здається, що з мальованих історій з таким статусом можна було б побудувати Вавилонську вежу.

Та й взагалі історія українських мальописів сповнена цікавими фактами та несподіваними поворотами.

Тому, щоб вивести вас з цього лабіринту Мінотавра, головна редакторка видавництва і за сумісництвом авторка однойменної книги, що стала мальописом Руслана Коропецька прочитає лекцію, а точніше розкаже історію одного дослідження дев’ятого виду мистецтва.

13.30 – 14.00 – кава та печиво, солодка перерва

14.00 – 15.00 – заняття з малювання коміксів.

Ви дізнаєтесь про секрети та інструменти для створення коміксів, основні елементи коміксів, техніки та художні стилі, що використовують художники при малювання коміксів.

Разом з Тетяною Чикаловою – аніматоркою, розробницею інноваційних навчальних методик в сфері освіти та дуже креативної вчительки української мови, ви отримаєте знаряддя для створення коміксу і почнете процес створення власного ілюстрованого твору.

15.00 – 17.00 – Спільно з авторами і викладачами проекту учасники створять спільний комікс “Казка про Гданськ” що потім буде надрукований і представлений в рамках Фестивалю Культур “Вікно на Світ”, що організує Надбалтицький Центр Культури.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.