Kierownik_czka ds. operacyjnych w Fundacji

W związku z intensywnym rozwojem Fundacji RC powiększamy zespół i poszukujemy osoby, która obejmie następujące stanowisko:

Kierowni_czka ds. operacyjnych w Fundacji

Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie lub o pracę w wymiarze od 0,5 do całego etatu;
 • elastyczny czas pracy;
 • możliwość rozwoju;
 • dostęp do różnego rodzaju szkoleń, warsztatów;
 • dostęp do benefitów – m.in. karty sportowej;
 • zdobycie nowych umiejętności;
 • swobodną atmosferę;
 • nawiązywanie ciekawych, rozwijających zawodowych kontaktów;
 • możliwość realizowania własnych pomysłów na działania w przestrzeniach Fundacji (o ile nie są sprzeczne z celami organizacji).

Do Twoich obowiązków należeć będzie:
 • zarządzanie zespołem koordynatorów projektów;
 • monitorowanie przebiegu prac w projektach Fundacji, poszerzanie działań o nowe inicjatywy, projekty;
 • bieżące przekazywanie informacji zwrotnych koordynatorom;
 • regularne raportowanie postępu prac dyrekcji;
 • organizowanie spotkań zespołów i sekcji;
 • nadzór nad pracą biura Fundacji;
 • nadzór nad poprawnym sprawozdaniem projektów przez koordynatorów;
 • dbanie o przepływ informacji w ramach organizacji;
 • dbanie o wymianę pomysłów i zasobów;
 • wsparcie w rekrutacji brakujących etatów.

Szukamy osoby, która:
 • ma doświadczenie zawodowe w kierowaniu i przewodzeniu zespołem;
 • jest samodzielna w działaniu, potrafi dobrze zorganizować pracę swoją i innych osób;
 • nie ma trudności z realizacją równolegle kilku zadań;
 • radzi sobie w stresujących sytuacjach;
 • lubi wyzwania;
 • ma dobre umiejętności organizacyjne;
 • umie i lubi pracować z ludźmi;
 • odnajduje się w pracy dynamicznej, w której dużo się dzieje;
 • potrafi obsługiwać podstawowe programy wykorzystywane w pracach biurowych (np. Word, Excel, PowerPoint) i zna pakiet Google.


Mile widziane:

 • znajomość organizacji pozarządowych na Pomorzu, III sektora;
 • studia kierunkowe: socjologia, pedagogika, psychologia, pracownik socjalny, resocjalizacja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, prawo, zarządzanie, ekonomia;
 • doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowej lub w wolontariacie


MIEJSCE PRACY: Fundacja RC, ul. Wita Stwosza 23, Gdańsk-Oliwa

JAK APLIKOWAĆ?

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV oraz zwięzłego uzasadnienia swojego zgłoszenia:
• do dnia 23 maja 2024 r.,
• na adres rekrutacja@fundacjarc.org.pl

W zgłoszeniu/CV należy zamieścić klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacje o organizacji
Fundacja RC to zespół entuzjastów, który wymyśla i realizuje szereg działań służących wzmocnieniu organizacji pozarządowych. Regularnie prowadzimy około 20 projektów, w tym projekty edukacyjne (szkoleniowe) – od mniejszych, w wymiarze dzielnicowym po ogólnowojewódzkie. Od 30 lat prowadzimy Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Organizujemy szkolenia, konferencje i inne wydarzenia, w tym coroczną Galę Nagrody Bursztynowego Mieczyka, która jest największym świętem organizacji pozarządowych w województwie pomorskim.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.