Standardy prowadzenia mediacji | Punkt Nieodpłatnej Pomocy prawnej

Aktualnie nie istnieją przepisy prawa, w których określone zostałyby zasady według, których powinna być przeprowadzana mediacja. Jednakże najbardziej powszechnym i popularnym zbiorem wytycznych stosowanych przez mediatorów są Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Standardy te mają wyłącznie charakter wytycznych i wskazówek dla mediatorów, nie są źródłem prawa i nie mogą być podstawą do wysuwania roszczeń prawnych. Służą jako pomoc w prowadzeniu mediacji, pomagają w budowaniu zaufania obywateli do tej metody rozwiązywania sporów.

Zasady prowadzenia mediacji zostały sformułowane jako dziesięć standardów, które odnoszą się głównie do postępowania samego mediatora i reguł, których
przestrzeganie powinien zapewnić w trakcie mediacji:

Standard I – Mediator dba o dobrowolność uczestniczenia w
mediacji i zawierania porozumienia.
Standard II – Mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu.
Standard III – Mediator jest bezstronny wobec uczestników mediacji.
Standard IV – Mediator dba o poufność mediacji.
Standard V – Mediator rzetelnie informuje strony o istocie i przebiegu mediacji.
Standard VI – Mediator dba o wysoki poziom swoich kwalifikacji
zawodowych.
Standard VII – Mediator współpracuje z innym i specjalistami dla dobra postępowania mediacyjnego.
Standard VIII – Przerwanie lub zakończenie postępowania mediacyjnego.
Standard IX – Mediator zapewnia stronom odpowiednie miejsce do prowadzenia mediacji.
Standard X – Mediator rzetelnie informuje o swoich usługach.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.