Ruszył nabór do 29. konkursu o Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego

Po raz 29. ruszył nabór wniosków do konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka. Twoja NGO działa społecznie na Pomorzu? Zgłoś się do konkursu!

Nabór do Konkursu odbywa się w dniach 06.09-09.10.2023 poprzez wniosek nominacyjny, dostępny w formie online na stronie www.bursztynowymieczyk.pomorskie.pl

W konkursie przewidziano nagrody finansowe lub rzeczowe w siedmiu kategoriach:

  • Pomoc społeczna
  • Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
  • Kultura
  • Edukacja
  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Współpraca międzynarodowa
  • Debiut roku

Wniosek może wysłać każda organizacja społeczna z 3.sektora mająca siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Do nagrody każdy nominuje się sam, wypełniając wyżej wskazany wniosek do dnia 09.10.2023 do godz. 16.00. Laureaci nagrody z poprzednich lat mogą ponownie wystartować po upływie dwóch lat od poprzedniej wygranej

“W tym roku ruszyliśmy z naborem wcześniej, również z uwagi na fakt, iż uroczysta gala odbędzie się już 30 listopada, a nie w na początku grudnia. Kapituła musi mieć czas, aby dokładnie przeanalizować wszystkie zgłoszenia i wybrać zwycięzców. To bardzo trudne zadanie, bo nasze pomorskie organizacje pozarządowe realizują co roku naprawdę wspaniałe inicjatywy. Zaskakują innowacyjnością i świeżym podejściem, szczególnie jeśli chodzi o mniejsze, lokalne organizacje. One również co roku znajdują się w gronie laureatów Nagrody. Jesteśmy dumni, gdy co roku tak wiele organizacji startuje ponownie do konkursu, z jeszcze lepszymi realizacjami.”

Geneza konkursu

Nagroda Bursztynowego Mieczyka została ustanowiona z inicjatywy Fundacji RC w 1994 roku przez ówczesnego Wojewodę Gdańskiego Macieja Płażyńskiego, a od 2010 r. nosi jego imię. Od 1999 r. jest to także trofeum wręczane laureatom wspólnie przez Wojewodę Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego. To było pierwsze tego typu przedsięwzięcie w skali kraju jako przykład uznania i pochwały dla działań organizacji społecznych w formie nagrody na szczeblu regionalnym. Do tej pory uhonorowano nagrodami i wyróżnieniami ponad 400 organizacji pozarządowych. Skład kapituły

Kapituła Konkursu składa się z dwóch przedstawicieli Wojewody Pomorskiego, dwóch przedstawicieli Marszałka Województwa Pomorskiego, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych – laureatów Nagrody z poprzedniego roku, przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciela Europejskiego Centrum Solidarności, przedstawiciela Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”, przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciela Funduszu Akumulator Społeczny, przedstawiciela Fundacji RC. Pracom Kapituły Konkursu przewodniczy przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego lub Urzędu Wojewódzkiego.

Fundatorami Nagród i Partnerami Konkursu są Samorząd Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Organizatorem konkursu jest Fundacja RC.

Radio Kaszebe objęło konkurs  Patronatem Radiowym.  Patronat Branżowy sprawuje portal NGO.pl. Patronaty Regionalne to Zawsze Pomorze oraz Magazyn Pomorski

Zapoznaj się z regulaminem.

Poznaj laureatów z poprzednich lat. 

Więcej informacji:  tel.: +48 58 344 40 39 lub e-mail: bursztynowy.mieczyk@fundacjarc.org.pl

Facebook: www.facebook.com/BursztynowyMieczyk/

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.