Obywatelu, czy znasz swoje prawa?

Pamiętaj, że masz prawo do:

  • Ochrony Prywatności: Twój prywatny obszar jest nietykalny. Administracja oraz inne osoby prywatne mają obowiązek szanować Twoją prywatność.
  • Równego Traktowania: Nikt nie może być dyskryminowany ze względu na płeć, rasę, religię, orientację seksualną czy inne cechy osobiste. Masz prawo do równego traktowania przed organami władzy i w życiu społecznym.
  • Wolności Wyrażania Swoich Poglądów: Jako obywatel masz prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli, opinii i poglądów. W ramach prawa do wolności słowa, masz również obowiązek szanować prawa innych i unikać nawoływania do przemocy.

 

Umów się na spotkanie telefonicznie:

☎️(+48) 54 871 478 lub 583 444 039

  • Porady odbywają się w piątki w godzinach 8:30-13:30
  • Pod adresem: Al. Grunwaldzka 5, Gdańsk, (siedziba Fundacji RC) oraz przy ul. Jeziornej 2/33 w Kartuzach.wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.