Zwycięzcy grantów Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego

DRODZY LIDERZY GDAŃSKICH ORGANIZACJI!
Wszystkim Wnioskodawcom startującym do Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego 2022 bardzo DZIĘKUJEMY za udział w naszym konkursie!

Spośród 39 poprawnie złożonych ofert, Komisja Oceny Wniosków zdecydowała o dofinansowaniu 19 projektów, które w najwyższym stopniu spełniały cele Funduszu.
W tym roku napłynęło sporo wartościowych wniosków – wspierających jednak inne cele programowe, takie jak edukacja kulturalna czy pomoc społeczna. Z tych względów nie mogły one zdobyć dofinansowania, pomimo uznania ich wysokich walorów merytorycznych.

Proszę o zapoznanie się z listą rankingową złożonych projektów.

UWAGA!
Liderów zwycięskich grantów NGO serdecznie zapraszamy w dniu 21.04.22 na godz. 18.00 do siedziby operatora Funduszu we Wrzeszczu przy Al. Grunwaldzkiej 5, na krótkie przeszkolenie połączone z uroczystym wręczeniem umów grantowych oraz relację wytrawnego animatora społeczności lokalnej: „Między nami mieszkańcami”.

Zapewniamy mały poczęstunek i kawę z wyjątkowymi liderami pochodzącymi z różnych dzielnic Gdańska.
Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorki GFS
Ewa Zabłocka tel. 504 871 495 e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl

WYNIKI

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.