Fundacja RC

Wyniki oceny formalnej dla NGO w Gdańskim Funduszu Sąsiedzkim

Drogie  gdańskie Organizacje!

Własnie na stronie Gdańskiego Funduszu sąsiedzkiego została opublikowana ocena formalna wniosków, które zostały złożone na platformie witkac.pl w tej nietypowej, bo pandemicznej atmosferze.

Wyniki oceny formalnej znajdują się na stronie GFS i w poniższym pliku.