Wspieraj seniora | Gdańsk Pomaga

Nasza Fundacja jak co roku dołączyła do programu Wspieraj Seniora #GdańskPomaga i otworzyła Lokalny Punkt Wsparcia. Wraz z innymi organizacjami dążymy do wspierania osób w wieku 65 lat i starszych, którzy potrzebują pomocy w codziennych czynnościach. Oferujemy wsparcie przy zakupach spożywczych, realizacji recept, opiece nad zwierzętami domowymi, pomoc w sprawach urzędowych, dowóz do lekarza i asystę lekarską. Ponadto promujemy aktywne życie seniorów, dostarczając informacje o dostępnych zajęciach i bezpłatnych usługach w Gdańsku. Nasze zadania realizowane są dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, opiekunów z domów sąsiedzkich i organizacji pozarządowych. 

Wolontariusze oraz osoby z domów sąsiedzkich lub lokalnych organizacji pozarządowych otrzymają informacje o konkretnych osobach, które potrzebują wsparcia, a następnie podejmą działania mające na celu ułatwienie życia codziennego seniorów. Pomoc będzie obejmować:

 • Pomoc przy zakupach dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkających na wysokich kondygnacjach w blokach lub mających trudności w poruszaniu się.
 • Pomoc w realizacji recept.
 • Pomoc w wyprowadzaniu zwierząt.
 • Udzielanie informacji o dostępnych bezpłatnych usługach na terenie Gdańska, takich jak bezpłatna pomoc prawna, wsparcie psychologiczne i pomoc „złotej rączki”.
 • Udzielanie informacji o dostępnych zajęciach w pobliskich klubach seniora i domach sąsiedzkich.
 • Integracja osób w okolicy ich miejsca zamieszkania.
 • Rozmowa, która nie wymaga wsparcia psychologicznego, z wolontariuszem lub opiekunem z domu sąsiedzkiego lub lokalnej organizacji pozarządowej.
 • Pomoc w załatwianiu prostych spraw urzędowych.
 • Informowanie seniorów o potencjalnych zagrożeniach i oszustwach, na jakie mogą być narażeni, takich jak oszustwa metodą „na wnuczka” czy sprzedaż produktów w formule obwoźnej po zawyżonych cenach.
 • Dostarczanie do seniorów broszur informacyjnych z ćwiczeniami i zadaniami do treningu ciała i umysłu.
 • Pomoc i/lub asysta w dowożeniu uczestników do i od lekarza.
 • Informowanie o przysługujących ulgach i bonifikatach proponowanych przez rząd lub samorząd dla danej grupy.
 • Udzielanie informacji o programie „Wspieraj Seniora”.
Jak skorzystać ze wsparcia?

Wystarczy zadzwonić pod numer: +48 501 975 119 i umówić się z naszym opiekunem lub opiekunką oraz podać rodzaj pomocy, jakiej potrzebujesz lub potrzebuje osoba, którą znasz. Nasza organizacja działa na terenie Wrzeszcza i Aniołek.

Jeśli potrzebujesz pomocy w innej części Gdańska skorzystaj z pozostałych punktów: Fundacja Gdańska, Regionalne Centrum Wolontariatu, Fundacja Obudź Nadzieję, Inkubator Sąsiedzkiej Energii, Nowy Port Sztuki, Fundacja Nova, Stowarzyszenie dla Siedlec, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Stowarzyszenie Waga.


Zadanie realizowane ze środków Miasta Gdańska

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.