Wolontariusze – obywatele budujący przyszłość Europy | Konferencja

W Europie co piąta osoba w powyżej 16 roku życia zajmuje się wolontariatem. Jaka jest społeczna i gospodarcza rola wolontariuszy w naszych społeczeństwach? Jak w ciągu ostatnich 10 lat zmienił się wolontariat i jak prawdopodobnie będzie się rozwijać w przyszłości?

Wraz z Grupą Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES) zapraszamy na konferencję pt. Wolontariusze – obywatele budujący przyszłość Europy, która odbędzie się 7 lipca 2022 r. w Gdańsku.

Jej celem będzie przeanalizowanie i potwierdzenie społecznego wkładu wolontariuszy oraz stworzenie platformy wymiany poglądów między różnymi zainteresowanymi stronami na szczeblu krajowym, europejskim i światowym. W konferencji udział weźmie około 200 uczestniczek i uczestników, w tym wolontariusze, naukowcy z tej dziedziny, przedstawiciele organów publicznych i najważniejszych organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w tym zakresie. Wspólnie przeanalizują oni:

  • tendencje w rozwoju wolontariatu w Unii Europejskiej,
  • wsparcie organów publicznych dla organizacji i wolontariuszy,
  • nowe formy wolontariatu.

Konferencja odbędzie się w Gdańsku, Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022. Będzie ona miała format wyłącznie fizycznego posiedzenia w Europejskim Centrum Solidarnym w Gdańsku (Pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, Polska).

Zapoznaj się ze wstępnym programem.

Moderatorem I Sesji Tendencje w rozwoju wolontariatu w Unii Europejskiej będzie Dyrektor Fundacji – Łukasz Samborski.

Udział należy zgłosić tutaj do 1 lipca br. do godz. 12.00.

Liczba miejsc ograniczona

 

Wydarzenie wpisuje się w misję Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego do Gdańska i jest organizowane we współpracy z Europejskim Centrum Wolontariatu (CEV), miastem Gdańsk, Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Fundacją RC, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Zapewnione zostanie symultaniczne tłumaczenie ustne z angielskiego, francuskiego i polskiego oraz na te języki.

Spotkajmy się 7 lipca – czekamy na Ciebie!

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.