Weź udział w badaniu ku stabilnemu zatrudnieniu w NGO

Realizujemy prace badawcze dotyczące stabilizacji trzeciego sektora w rejonie. Za opracowanie narzędzi badawczych do badań ilościowych i analizę wyników odpowiada w projekcie dr Krzysztof Stachura. 
Krzysztof Stachura jest socjologiem i badaczem społecznym. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jest specjalistą w zakresie diagnoz lokalnych i ewaluacji. Zrealizował kilkadziesiąt badań społecznych na zlecenie organizacji i instytucji w całej Polsce. Współzałożyciel Fundacji Ośrodek Badań i Analiz Społecznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w roli doradcy strategicznego. Zajmuje się m.in. badaniami aktywności obywatelskiej i przemianami praktyk uczestnictwa w kulturze. Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Rady Kultury Gdańskiej i Association of Internet Researchers. W ostatnich latach odbył staże naukowe na University of Alberta w Edmonton, University of Texas w Austin i University of York. Pełni funkcję członka redakcji czasopisma „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu poświęconemu warunkom zatrudnienia w organizacjach pozarządowych. Projekt realizowany jest przez Fundację Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku w partnerstwie z Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych.
 
Celem badania jest pozyskanie wiedzy, która mogłaby umożliwić poprawę stabilności zatrudnienia w trzecim sektorze. Wyniki badań będą udostępniane i dyskutowane w celu wzmocnienia sektora oraz podniesienia świadomości społecznej w zakresie problemów związanych z warunkami zatrudnienia w organizacjach pozarządowych.
 
W tym tygodniu wypuściliśmy w obieg dwa narzędzia badawcze:
 
1. dla jednostek samorządu terytorialnego 
 
2. dla organizacji pozarządowych 
 
Zapraszamy przedstawicieli obu grup do wypełniania ankiet. 
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.