Samodzielne samorządy w nowej rzeczywistości, czyli Local Trends Sopot 2024 – Samorządowy Kongres Finansowy .

Samodzielne Samorządy w nowej rzeczywistości. 

Jak zmiany polityczno-gospodarcze wpłyną na samodzielność finansową jednostek samorządu terytorialnego? Jak wygląda będzie oczekiwana reforma finansów samorządowych? To motywy przewodnie tegorocznego spotkania, które odbędzie się w dniach 13-14 maja 2024 w Sopocie w Hotelu Sheraton. Fundacja RC już kolejny rok z rzędu jest  Patronem Instytucjonalnym kongresu. 

Zapraszamy serdecznie do udziału i śledzenia na bieżąco aktualności na stronie wydarzenia: https://localtrends.pl/aktualnosci/

Czym jest Local Trends?

Local Trends to projekt zainicjowany przez Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Poznania oraz Jacka Karnowskiego, Prezydenta Miasta Sopotu, którego nadrzędnym celem jest skuteczne i merytoryczne inicjowanie konstruktywnej dyskusji ponad podziałami o otoczeniu społeczno-gospodarczym rozwoju polskiego samorządu i kraju. 

Poznaj ścieżki tematyczne

Program obejmie najistotniejsze obszary dla rozwoju polskich miast, gmin i miasteczek.

Ścieżki tematyczne Local Trends to:

  • Budżety lokalne wobec wyzwań i regulacji
  • Rozwój i inwestycje w otoczeniu prawno-ekonomicznym
  • Polityka rozwojowa JST w kontekście funduszy europejskich oraz alternatywnych źródeł finansowania inwestycji
  • Finansowanie i zarządzanie infrastrukturą techniczną, gospodarka komunalna
  • Transformacja cyfrowa, smart-city, cyberbezpieczeństwo
  • Zielona transformacja, adaptacja miast do zmian klimatu
  • Równowaga społeczna i wyzwania polskich wsi i miasteczek

 

Ważne miejsce w programie zajmą dyskusje na temat współpracy międzysektorowej na linii samorząd – biznes – nauka. Poza bogatym programem debat odbędą się także prezentacje udanych realizacji w ramach Sceny Dobrych Praktyk.

Zarejestruj się: https://localtrends.pl/warunki-udzialu-w-skf/

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.