Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców! – NPP Orunia

Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców!

Jeśli przychody z działalności gospodarczej w 2020 r. nie przekroczyły 120 tys. zł można składać wniosek o zmniejszenie wysokości składki ZUS.

Konieczność złożenia wniosków dotyczy także tych, którzy już obecnie opłacają składki na preferencyjnych zasadach,. Na niższe składki może liczyć także spora grupa mikroprzedsiębiorców, którzy ucierpieli w 2020 r. na pandemii, jeśli ich roczne przychody w 2020 r. spadły poniżej 120 tys. zł, a ich dochody nie przekraczały średnio miesięcznie 6310,80 zł. Wówczas będą mieli prawo złożyć wniosek o objęcie systemem ulgowych składek.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, że mniejsze obecnie obciążenie składkami społecznymi oznacza także mniejsze uposażenia emerytalne w przyszłości. Dlatego przedsiębiorcy powinni rozważyć, czy takie rozwiązanie opłaci się im w przyszłości.

Czas na złożenie przedmiotowego wniosku to koniec stycznia 2021 r., który wypada w niedzielę, więc w praktyce wniosek będzie można złożyć do 1 lutego 2021 r. włącznie.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.