Nieodpłatna Pomoc Prawna Orunia- obowiązek noszenia maseczek

Drodzy Państwo, w związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi kwestii obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej informujemy, że mamy prawo odmówić przyjęcia mandatu za brak maseczki, jednak musimy pamiętać o tym, że sąd może na nas nałożyć surowsza karę , nawet 500,00 zł. O prawie do odmowy przyjęcia mandatu musi nas pouczyć funkcjonariusz publiczny nakładający grzywnę. Musi on także zanotować przyczynę odmowy przyjęcia mandatu na którą się powołujemy. Biorąc po uwagę orzecznictwo w podobnych sprawach zauważyć należy, że strategia nieprzyjmowania mandatów okazuje się w większości postępowań skuteczna. Powodem są niejasno skonstruowane przepisy.

Przykładem jest wyrok Sądu Rejonowego w Kościanie. W postanowieniu z 3 czerwca 2020 roku Sąd odmówił wszczęcia postępowania wobec mężczyzny, który odmówił przyjęcia mandatu za naruszenie zakazu przemieszczania i obowiązku zakrywania nosa i ust. W ocenie Sądu Rada Ministrów powołała niewłaściwą podstawę prawną nakazu zakrywania ust i nosa. Ustawa umożliwia tylko na wprowadzenie tzw. obowiązku stosowania środków profilaktycznych dla osób chorych i podejrzanych o zachorowanie.

Musimy jednak pamiętać, że w przypadku przegrania sprawy w sądzie możemy ponieść dodatkowe koszty, w tym:- koszty postępowania mandatowego oraz koszty z tytułu ustanowienia obrońcy– w przypadku skazania obwinionego będzie on zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 10 proc. wysokości orzeczonej kary, jednak nie mniej niż 30 zł.

Dyskusja o powszechnym obowiązku zasłaniania ust i nosa wzbudza duże emocje wśród obywateli. Część z Państwa uważa, że choć intencje rządzących są słuszne, ponieważ w naszym otoczeniu są ludzie ze znacznym spadkiem odporności, których należy chronić miedzy innymi przez zakładanie maseczek, to dochodzi do tego bez właściwej podstawy prawnej. Stąd też radzimy wszystkim zdroworozsądkowe podejście do tematu.

Wpis powstał w ramach Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na Oruni, dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.
#nieodpłatnapomocprawna #NPPorunia

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.