Łukasz Samborski został współprzewodniczącym RDPP

Łukasz Samborski, Dyrektor Fundacji RC oraz członek Zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, został wybrany na współprzewodniczącego strony pozarządowej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII Kadencji. Prezydium tworzy wraz z Wojciechem Kaczmarczykiem – Dyrektorem NIW. Głosowanie odbyło się po zaprezentowaniu przez kandydatów postulatów oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane przez członków Rady. Dyrektor RC zdobył 16 głosów poparcia.

Przypomnijmy, że Łukasz Samborski jest obecnie jedynym przedstawicielem sektora pozarządowego Pomorza w Radzie, ale również pierwszym współprzewodniczącym z tego terenu. Do rady wszedł  z ramienia Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, poparty przez 49 organizacji z całego kraju.

„Moim celem jest przede wszystkim zwiększenie komunikacji RDPP z podmiotami 3 sektora – począwszy od organizacji pozarządowych, animatorów społecznych oraz grup nieformalnych – w formule dialogu, a nie monologu.” – mówi Samborski – „W Fundacji RC jesteśmy także skupieni na tworzeniu narzędzi i rozwiązań w kontekście #silny3sektor, czyli pracy nad stabilnością i rozwojem instytucjonalnym sektora. Te postulaty również będą mi przyświecały w moim angażowaniu się w zadania Rady. Kolejna sprawa to podniesienie roli i wagi zasady pomocniczości – jak najwięcej usług i zadań publicznych powinno zostać oddanych (zlecanych) w ręce organizacji pozarządowych”.

Czym zajmuje się RDPP?

RDPP jest zespołem doradczym i opiniotwórczym działającym przy Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego, którym obecnie jest prof. Piotr Gliński. Jej zadaniem jest wyrażanie opinii i udzielanie pomocy w różnych sferach dotyczących dialogu pomiędzy organami administracji publicznej a sektorem pożytku publicznego. Dotyczy to m.in. spraw projektów aktów prawnych, realizacji zadań publicznych, tworzenia mechanizmów i standardów, dokonywania analiz, opiniowania w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, tworzenia programów rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego i wolontariatu. W skład rady wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz pozarządowej.

Co robi Łukasz Samborski?

Łukasz Samborski ukończył Wydział Ekonomiczny na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie jest tam nauczycielem akademickim. Z NGO związany jest od 9 lat. Działał jako koordynator wielu projektów społecznych oraz edukacyjnych realizowanych m.in. przez Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Prospekt, której jest współzałożycielem i prezesem.

Od połowy 2020 roku jest członkiem Zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, gdzie zajmuje się działaniami badawczymi i think tankiem współtworzonym z Fundacją RC – Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich. Od 2018 roku związany jest z Fundacją RC, w której to, w styczniu 2021, został dyrektorem. Specjalizuje się w doradztwie dla organizacji w zakresie zarządzania projektami i dywersyfikacji źródeł finansowania, a aspekty ekonomiczne w III sektorze stanowią jego wyzwanie naukowe.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.