Łukasz Samborski w Radzie Działalności Pożytku Publicznego VI Kadencji

Przedstawiciel sektora pozarządowego Gdańska i Pomorza, Łukasz Samborski został powołany jako członek RDPP VI Kadencji. Będzie reprezentował interesy pomorskich organizacji pozarządowych w zakresie współpracy i dialogu społecznego. Jego kandydaturę  poparło 49 organizacji z całego kraju.

We wtorek 9 lutego 2021, Łukasz Samborski, został powołany do składu RDPP VI Kadencji. Na co dzień pełni on funkcję dyrektora Fundacji RC (Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych). Do rady wszedł z ramienia Pomorskiej Sieci Organizacji Pozarządowych, której jest członkiem zarządu.

RDPP jest zespołem doradczym i opiniotwórczym działającym przy Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Jej zadaniem jest wyrażanie opinii i udzielanie pomocy w różnych sferach dotyczących dialogu pomiędzy organami administracji publicznego a sektorem pożytku publicznego, m.in. w sprawach projektów aktów prawnych, realizacji zadań publicznych, tworzenia mechanizmów standardów, dokonywania analiz, opiniowanie w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, przy tworzeniu programów rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu. W skład rady wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz pozarządowej.

“Jestem od wielu lat mocno związany z pomorskim środowiskiem pozarządowym i zależało mi, by je reprezentować także na poziomie centralnym. Liczę, że dzięki mojej obecności w RDPP nasz region mocniej zaistnieje ze swoimi uwagami i propozycjami” – mówi o swojej nominacji Samborski – “Kluczowym elementem jest dla mnie argumentowanie za stworzeniem programu na miarę m.in. ROHiS czy też wsparcia Uniwersytetów Ludowych, ale dedykowanego dla ośrodków wsparcia organizacji pozarządowych. W obecnych, kryzysowych czasach, na pewno też ważną sprawą jest lobbowanie za jak najmniejszym ograniczeniem środków przeznaczonych na rzecz sektora społecznego w ramach oszczędności budżetowych”.

Łukasz Samborski ukończył Wydział Ekonomiczny na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie jest tam nauczycielem akademickim. Z NGO związany jest od 9 lat. Działał jako koordynator wielu projektów społecznych oraz edukacyjnych realizowanych m.in. przez Fundację Polska Jutra czy też Fundację Prospekt, której jest współzałożycielem i prezesem.

Od połowy 2020 roku jest członkiem zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, gdzie zajmuje się działaniami badawczymi i think tankiem współtworzonym z Fundacją RC – Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich. Od 2018 roku związany jest z Fundacją RC, której to, w styczniu 2021, został dyrektorem. Specjalizuje się w doradztwie dla organizacji w zakresie zarządzania projektami i pozyskiwania źródeł finansowania, a aspekty ekonomiczne w III sektorze stanowią jego wyzwanie naukowe.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.