Kolacja z Moniką Chabior i Łukaszem Samborskim

Zapraszamy do licytacji wyjątkowej kolacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Przedmiotem aukcji jest wspólna kolacja z Moniką Chabior (Zastępczynią Prezydenta Miasta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania) oraz z Łukaszem Samborskim (Dyrektorem Fundacji RC) w wyjątkowej restauracji „Azima Tatarskie Przysmaki”, którą założyła i prowadzi Susanna Izzetdinova. Inicjatorem aukcji jest Fundacja RC, która w tym roku dołącza do grona 30 latków podobnie jak WOŚP i w taki społeczny sposób rozpoczyna jubileuszowy rok.

Termin realizacji: do 31.05.2023
Liczba osób, które mogą brać udział w realizacji aukcji: 2
Miejsce realizacji: Azima Tatarskie Przysmaki, ul. Wyspiańskiego 5a w Gdańsku Wrzeszczu.
Dodatkowe koszty realizacji (transport, nocleg) pokrywa zwycięzca.
Licytacja: klik

 

Oprócz wspaniałych doznań smakowych związanych z niepowtarzalnym menu kuchni tatarskiej (w opcji mięsnej i vege), będzie to nie lada okazja, aby porozmawiać z ekspertami, o tym, co w trawie piszczy, jeśli chodzi o rozwój organizacji społecznych w Gdańsku, m.in.:

  • jakie wsparcie może dostać gdańska NGO w ramach współpracy wielosektorowej,
  • jak wygląda system wspierania rozwoju gdańskiego sektora pozarządowego,
  • na co warto stawiać w ramach planowania własnej strategii rozwoju CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu),
  • jak przedsiębiorcy lokalni mogą angażować się w rozwoju sektora społecznego.

W czasie kolacji będzie można podyskutować o potrzebach oraz o oczekiwaniach wobec polityki społecznej Miasta Gdańska, ale także o ofercie włączenia się w te działania od strony lokalnego biznesu.

Do licytowania aukcji zapraszamy nie tylko działaczy i aktywistów pozarządowych, ale także przedstawicieli środowisk biznesowych, którzy chcą skutecznie działać prospołecznie i wspierać inicjatywy oddolne.

Kolacja będzie ucztą dla ducha i ciała oraz wspaniałym doświadczeniem merytorycznym z ekspertami sektora społecznego.

Jak wspomniano wyżej aukcja ta jest inauguracją roku jubileuszowego dla Fundacji RC, która w 2023 świętuje swoje 30-lecie działania społecznego. Na pewno w czasie rozmowy będzie można dowiedzieć się nieco smaczków z historii kształtowania się tożsamości gdańskiego i pomorskiego sektora NGO. Dzięki projektom zainicjowanym i współrealizowanym przez Fundację RC narodziły się takie inicjatywy jak np. Domy i Kluby Sąsiedzkie.

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rozwoju społecznego i Równego traktowania, socjolożka, działaczka społeczna. W swoim zakresie obowiązków zarządza gdańską oświatą, pomocą społeczną, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz wsparciem innowacji społecznych, jak również koordynuje wdrożenie polityk horyzontalnych: „Gdańskiego Modelu na rzecz równego traktowania”, „Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów”. Aktywna działaczka społeczna na rzecz praw człowieka, włączenia społecznego oraz emancypacji grup zagrożonych wykluczeniem.

Łukasz Samborski – Dyrektor Fundacji RC. Nauczyciel akademicki na Wydziale  Ekonomicznym na Uniwersytecie Gdańskim, którego jest absolwentem. Z NGO związany jest od 9 lat. Działał jako koordynator wielu projektów społecznych oraz edukacyjnych realizowanych m.in. przez Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Prospekt, której jest współzałożycielem i prezesem. Od połowy 2020 roku jest członkiem Zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, gdzie zajmuje się działaniami badawczymi i think tankiem współtworzonym z Fundacją RC – Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich. Od 2018 roku związany jest z Fundacją RC, Specjalizuje się w doradztwie dla organizacji w zakresie zarządzania projektami i dywersyfikacji źródeł finansowania, a aspekty ekonomiczne w III sektorze stanowią jego wyzwanie naukowe.

Susanna Izzetdinova przyjechała do Polski z Krymu, razem z dziećmi, w 2014 roku. W Polsce skończyła studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku praca socjalna. W 2019 roku założyła cukiernię i piekarnię Azima Tatarskie Przysmaki, a w 2020 roku restaurację o tej samej nazwie. W zeszłym roku otworzyła też kawiarnię na ul. Pańskiej.  Jest członkinią Rady Migrantów i Migrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska oraz bohaterką kampanii “Gdańsk Miastem Równości.” Czynnie angażuje się we wszelkie akcje społeczne, szczególnie w zakresie walki z dyskryminacją. Motywuje uchodźczynie z Ukrainy do samokształcenia zawodowego oraz podejmowania nowych wyzwań.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.