Jak możemy usprawnić Budżet Obywatelski Gdańska? | SPOTkaj Cafe

Co należałoby zmienić w Budżecie Obywatelskim Gdańska? Jakie stoją wyzwania przed miastem? Jak widzicie to Wy, mieszkańcy? 
Zapraszamy na SPOTkaj Cafe na temat BO!
 
Spotkanie odbędzie się w czwartek 21 marca o godzinie 17:00 w Instytucie Kultury Miejskiej (sala Akwarium), przy Targu Rakowym 11. 
Poprowadzi je Joanna Suchomska, która bezpośrednio współpracuje z miastem nad ulepszeniem Budżetu.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy:
https://forms.gle/m5CrKANryAhp9ixS6
 
Jesteśmy w trakcie pogłębionej ewaluacji Budżetu Obywatelskiego (BO) Gdańska, którą prowadzi Biuro Ds. Rad Dzielnic i Współpracy Z Mieszkańcami Urzędu Miasta Gdańska z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju z Torunia. 
Na spotkaniu opowiemy o najczęściej pojawiających się tematach i wyzwaniach związanych z realizacją BO Gdańska. Będziemy chcieli zderzyć te perspektywy z szerszą grupą mieszkańców i mieszkanek Gdańska oraz uzupełnić i poszerzyć o nowe spostrzeżenia. 
Spotkanie rozpoczniemy od krótkiej prezentacji. W dalszej części będziemy pracować warsztatowo w mniejszych grupach dyskutując o wyzwaniach w realizacji BO Gdańska i zbierając rekomendacje usprawnień. 
 
Joanna Suchomska z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.
Socjolożka prowadząca diagnozy lokalne oraz ewaluacje procesów i projektów społecznych.  Pracuje z samorządami lokalnymi, aby zarządzały bardziej po partnersku, wspiera społeczników w angażowaniu mieszkańców do rozwiązywania lokalnych problemów. Moderuje warsztaty, facylituje procesy społeczne. Jest wiceprezeską Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. 
 
——

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.