Fundraiser zawód przyszłości? Spotkania z ekspertami w ramach Klubu Fundraisera.

W jakim celu działa Klub Fundraisera? Co wiąże się z zawodem fundraisera? Jakimi umiejętnościami powinien wykazać się “człowiek od kasy”? Odpowiedzi znajdziecie poniżej.

autorka tekstu: Magdalena Jabłońska

Klub Fundraisera powstał dla wszystkich osób zainteresowanych zawodem fundraisera, czyli człowieka pozyskującego pieniądze oraz inne dobra na rzecz organizacji pozarządowych lub inicjatyw społecznych. Celem działalności klubu jest zdobywanie wiedzy, wymiana doświadczeń, poznawanie dobrych praktyk oraz nawiązywanie relacji z innymi fundraiserami, ale także z przedstawicielami środowisk biznesowych. 

Klub Fundraisera to jedno z działań projektu Gdańskiej Akademii Fundraisingu, które miało zapewnić absolwentkom i absolwentom dodatkową przestrzeń do regularnych spotkań już po zakończeniu kursu. Jednakże okazało się, że istnieje spora grupa osób ze środowisk społecznych, która jest zainteresowana poznaniem zawodu fundraisera, rozwojem kompetencji w tym kierunku, tak, by móc również na tym polu działać w lokalnych NGO. Klub otwarto zatem także dla osób spoza kurs

Kim jest fundraiser?

Fundraiser to zawód, który w naszym kraju jest w fazie rozwoju i jest z pewnością coraz bardziej poszukiwany. Pozyskiwaniem źródeł finansowania w NGO zajmowali się (i najczęściej wciąż zajmują) liderzy organizacji, bazując głównie na konkursach grantowych lub zbiórkach publicznych. Tworzenie relacji i partnerstw, pozyskiwanie sponsorów i współpraca ze środowiskiem biznesowym (CSR/ESG) nadal pozostaje domeną największych organizacji pozarządowych, fundacji korporacyjnych lub co może dziwić — NGO spoza większych metropolii, gdzie lokalni przedsiębiorcy znają się dobrze z działaczami społecznymi, a ich relacje oparte są na dobrej znajomości i małej konkurencji działań społecznych.

Zawód przyszłości

Fundraising jako działalność zawodowa ma przed sobą przyszłość. Jednak zanim wykształci się nowe pokolenie liderów społecznych, którzy swojej pracy nie będą traktowali jako wolontariatu, jako coś dodatkowego, tylko zrozumieją, że pieniądz przynosi pieniądz, a dobra pensja jest inwestycją w pracownika, a nie kosztem, to…  lukę tę ma wypełnić taka inicjatywa jak Gdańska Akademia Fundraisingu. Projekt ma pomóc organizacjom zwiększyć kompetencje potrzebne do prowadzenia akcji fundraisingowych. Z drugiej strony, aby fundraising mógł się rozwinąć, potrzebne są też zmiany systemowe. Trzeci sektor nie może być traktowany tylko jako realizator usług społecznych czy zadań publicznych, ale jako równorzędny i wartościowy partner pozostałych sektorów. Dziś za dużo jest zależności i uległości wobec samorządu, co wpływa na brak poczucia wartości wobec biznesu. Długoletnia, wręcz “żebracza” postawa wciąż pokutuje i wpływa na wizerunek NGO-sów. A taki pocerowany garnitur nie współgra z człowiekiem, który ma mówić językiem korzyści i pokazać, jak wiele profitów może mieć darczyńca ze współpracy z organizacją pozarządową. 

Fundraiser to ktoś, kto daje szansę wszystkim stronom na zrobienie dobrego interesu, a inwestycja, którą proponuje zwielokrotni w dłuższej perspektywie zysk, nie tylko społeczny. 

Projekt Gdańskiej Akademii Fundraisingu ma przyczynić się do osiągnięcia wyżej opisanych zmian, przede wszystkim w głowach tych, którzy działają realnie i oddolnie w 3.sektorze.  Stawiamy na promowanie zawodu fundraisera i podkreślamy konieczność profesjonalizacji osób, które w swojej organizacji pozarządowej są odpowiedzialne za zbieranie funduszy na działalność statutową lub realizację inicjatywy

Jakie kompetencje powinien mieć fundraiser?

Fundraiser to człowiek, który sprawnie porusza się pomiędzy trzema sektorami — publicznym, biznesowym i społecznym. Zna specyfikę każdego z nich, biegle mówi językiem korzyści, znajduje elastyczne rozwiązanie i potrafi dostosować ofertę do konkretnych oczekiwań, wyciągając jak najwięcej dla swojej organizacji.  To ktoś, kto jest bardzo komunikatywny, umie łatwo nawiązywać i podtrzymywać relacje. Jest słownyautentyczny.  Swobodnie porusza się w zagadnieniach marketingu, public i media relations. Jest zdeterminowany i zawzięty w zdrowy sposób. 

Powinien też znać podstawy prowadzenie finansów w organizacjach pozarządowych oraz operować zagadnieniami prawa, szczególnie związanymi z finansami np. kwestie sponsoringu, tworzenie umów, przepływy darowizn, organizacja zbiórek lub zasady regulujące własność intelektualną. 

Fundraiser to maratończyk, nie sprinter. Doświadczenie i portfel znajomości są jego największą wartością, którym towarzyszy inteligencja, również emocjonalna wraz z  szeregiem kompetencji miękkich i twardych. To człowiek o nieskazitelnej opinii z dużą dozą pokory, dlatego nawet jeśli zdarzą mu się błędy, nie wpływają one na jego wizerunek, bo będzie on umiał wyciągnąć wnioski, a porażkę przekształcić w sukces. 

Niewielu jest ludzi o takim przekroju cech i kompetencji, dlatego na tzw. “zachodzie” to jeden z najbardziej cenionych i najlepiej płatnych zawodów. Często fundraiserzy zarabiają najwięcej w swoich organizacjach, zwykle rozliczani są według prowizji od przyniesionych pieniędzy.  

Nawet jeśli w Polsce to zaledwie kiełkujący kierunek zmian postrzegania “ludzi od kasy”, to warto się angażować i wzajemnie wspierać w rozwoju, bo… od czegoś trzeba zacząć.

Co się będzie działo na wiosnę w Klubie Fundraisera?

Klub Fundraisera pełni funkcję przede wszystkim networkingową oraz integracyjną. Ważną kwestią jest regularność spotkań oraz tematyka dobrana pod kątem potrzeb i oczekiwań grupy.  Na każde spotkanie zostali zaproszeni goście i gościnie specjalni, którzy będą w luźnej atmosferze opowiadali o swoich doświadczeniach zawodowych oraz w jaki sposób można je powiązać ze zwiększaniem kompetencji fundraisera. Będzie czas na poznanie dobrych praktyk, ale także na przeprowadzenie konkretnych ćwiczeń. 

  • 9 kwietnia o 12:00 – spotkanie online z Aleksandrą Kuną, która opowie o swojej pracy fundraiserki w Fundacji Rak’n Roll oraz o tym, jak biznes postrzega 3.sektor. Link do wydarzenia podamy w przeddzień na profilu Fundacji RC oraz w tym wydarzeniu.  👁️‍🗨️ Zobacz profil Oli: https://tiny.pl/dt62z
  • 26 kwietnia o 16:00 – spotkanie z Mateuszem Ostaszewski, który zajmuje się m.in. storytellingiem w marketingu i działa w Klubie Toastmasters Gdańsk. Z Mateuszem przećwiczycie elevator pitch! Spotkanie odbędzie się na ul. Wita Stwosza 23, Gdańsk- Oliwa. 👁️‍🗨️ Zobacz profil Mateusza: https://tiny.pl/dt62v
  •  23 maja o 14:00 – spacer z Łukaszem Murawskim, doświadczonym ekspertem budowania marki i brandingu, który pomaga firmom i organizacjom odróżnić się od konkurencji. Spotkanie w plenerze, ale jeszcze nie wiemy gdzie. 👁️‍🗨️Zobacz profil Łukasza: https://tiny.pl/dt62n
  •  15 czerwca (godzina do ustalenia) podczas Pomorskiego Forum Animacji Społecznej odbędzie się spotkanie z Beatą Łopatniuk, Senior Fundraiser w Fundacji Hospicyjnej, która zdradzi cienie i blaski zawodu człowieka od pozyskiwania finansów.  Miejsce eventu: ul. Wita Stwosza 23. 👁️‍🗨️ Zobacz profil Beaty: https://tiny.pl/dt625  

Spotkania są bezpłatne, otwarte dla wszystkich. Nie trzeba wypełniać formularza, ale będzie nam miło, jeśli zgłosicie swój udział na maila koordynatorki: martyna.tymrowska@fundacjarc.org.pl lub w wiadomości na Facebooku.

Zadanie finansowane ze środków Miasta Gdańska. 

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.