Czym są mediacje? | Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Beneficjenci korzystający z pomocy udzielanej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego poza poradami prawnymi i doradztwem obywatelskim, mają także możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji, prowadzonej przez wykwalifikowanych mediatorów.

Na czym polega mediacja?

Mediacja to dobrowolna i poufna metoda rozwiązywania sporów. W mediacji, poza stronami, udział bierze bezstronny i neutralny w stosunku do stron konfliktu MEDIATOR. Zadaniem mediatora jest przeprowadzenie między spierającymi się stronami negocjacji, których celem jest osiągnięcie rozwiązania, które uzyska akceptację obu stron. Mediator nie wydaje merytorycznej decyzji dotyczącej powstałego konfliktu, nie ocenia stron konfliktu, ani ich postępowania, jego rolą jest
pomoc w osiągnięciu przez strony porozumienia.

Kim jest mediator?

Mediator jest osobą niezainteresowaną rozstrzygnięciem sporu. Prowadzi i koordynuje rozmowy toczące się pomiędzy stronami chcącymi w sposób polubowny rozstrzygnąć zaistniały pomiędzy nimi spór.

Mediator to osoba bezstronna, której zadaniem jest pomoc stronom we wzajemnym wysłuchaniu i przedstawieniu własnych racji i argumentów. Celem jego działań jest
odnalezienie między zwaśnionymi stronami wspólnych interesów, a jeśli to możliwe – wspólne wypracowanie akceptowalnego dla stron rozwiązania.

Mediator ma za zadanie wspierać strony podczas formułowania propozycji ugodowych albo na ich zgodny wniosek może wskazać sposób rozwiązania sporu, natomiast propozycja taka nie jest wiążąca dla stron.

Kto może skorzystać z bezpłatnej mediacji?

 • Osoby fizyczne, które złożą oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej
 • Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy złożą oświadczenie, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniali innych osób oraz złożą stosowne oświadczenia dotyczące pomocy de minimis.


Gdzie?

Poniżej znajdziecie Państwo listę punktów NPP i NPO, w których dostępna jest możliwość skorzystania z bezpłatnego postępowania mediacyjnego w Gdańsku. Nie obowiązuje rejonizacja!

Nieodpłatna pomoc prawna wraz z mediacją:

 • Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji
  Pozarządowych, ul. Gościnna 10, tel.: 504 871 478, e-mail:
  biuro@fundacjarc.org.pl;
 • Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji
  Pozarządowych, ul. Kisielewskiego 12, tel.: 504 871 478, email: biuro@fundacjarc.org.pl;
 • Fundacja Teneo, ul. Jagiellońska 11, tel.: 690 074 609, e-mail:
  klinikaprawa@teneo.org.pl;
 • Stowarzyszenie OVUM, pl. Ks. Gustkowicza 13
  (specjalistyczny punkt dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, doświadczających problemów przemocy i dyskryminacji), tel.: 58 350 15 15, e-mail: biuro@ovum.org.pl;
 • Stowarzyszenie Akcja Społeczna, ul. Hoża 4, tel.: 517 939 716,
  e-mail: porady.sas@o2.pl.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z mediacją:

 • Stowarzyszenie OVUM, ul. Dyrekcyjna 5 (specjalistyczny
  punkt dla cudzoziemców), tel.: 58 350 15 15, e-mail:
  biuro@ovum.org.pl;
 • Stowarzyszenie OVUM, ul. Rybińskiego 10, tel.: 58 350 15 15, email: biuro@ovum.org.pl;
 • Fundacja Teneo, ul. Wajdeloty 28 A, tel.: 690 074 609, e-mail:
  klinikaprawa@teneo.org.pl;
 • Stowarzyszenie Akcja Społeczna, ul. Wyzwolenia 49: tel.: 517 939 716, e-mail: porady.sas@o2.pl;
 • Stowarzyszenie Akcja Społeczna, ul. Sternicza 2, tel.: 517 939 716, e-mail: porady.sas@o2.pl


Kiedy?

Po wcześniejszym zarejestrowaniu wizyty, w trakcie której odbędzie się spotkanie z mediatorem.

Obowiązują zapisy na porady, w dni powszednie pod numerem tel.: 58 342 31 88 (w godz. pracy gdańskiego MOPR) lub e-mail: mopr-pomocprawna@gdansk.gda.pl.
Można się również zarejestrować przez formularz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://zapisy-np.ms.gov.pl).
To polecana i wygodna forma zapisu na konsultację. Istnieje możliwość dokonania wyboru terminu dogodnego dla klienta.

 

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.