26. edycja konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka!

Z radością informujemy, że wystartowała kolejna edycja konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego! To prestiżowe wyróżnienie dla organizacji pozarządowych, których siedziby lub siedziby oddziałów znajdują się na terenie województwa pomorskiego. Z inicjatywy Fundacji RC ówczesny Wojewoda Gdański Maciej Płażyński ustanowił w 1994 roku Nagrodę Bursztynowego Mieczyka.

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka ma zaszczyt zaprosić pomorskie organizacje pozarządowe do udziału w XXVI edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego! Nagrody główne ufundowane są przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wręczane są również Nagrody Specjalne, co jest wynikiem zbudowanego wokół Nagrody wielosektorowego i wieloletniego Partnerstwa. Swoje wyróżnienia przyznają: Marszałek Senatu RP, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Rzecznik Praw Obywatelskich, Akumulator Społeczny, a także – od ubiegłego roku – Narodowy Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 Rok temu obchodziliśmy już ćwierćwiecze tej inicjatywy – i choć tym razem  nie będziemy obchodzić okrągłego jubileuszu, to Nagroda nadal stanowi formę publicznego podziękowania, docenienia  i wyrażenia najwyższego uznania dla – często anonimowych – bohaterów, jakimi są wolontariusze, pracownicy i inne osoby związane z sektorem obywatelskim. Przez minione 25 lat przyznanych zostało ponad sto nagród głównych i trzysta wyróżnień. Przez te wszystkie lata  sektor pozarządowy nadal się rozwija, a w sytuacjach szczególnych, np. kryzysu, podejmuje zadania wyjątkowo trudne i wymagające.  Tak też  się stało i wciąż dzieje się w okresie pandemii choroby koronawirusowej COVID-19. To właśnie sektor pozarządowy odegrał niebagatelną rolę w działaniach przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się pandemii, a także w celu niwelowania jej negatywnych skutków społecznych. Organizacje po raz kolejny stanęły na wysokości zadania i pokazały, jak wielkim potencjałem dysponują.

Jak co roku Konkurs ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej, ochrony środowiska czy kultury (tzw. dobrych praktyk), realizowanych przez organizacje pozarządowe. Służy to m.in. podniesieniu prestiżu sektora obywatelskiego i etosu pracy woluntarystycznej oraz podkreśleniu ważności podejmowania aktywności społecznej.

 Nagrody zostaną przyznane w kilku kategoriach. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Członkami Kapituły są 2 przedstawiciele Wojewody Pomorskiego; 2 przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego; 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych – laureaci NBM w roku ubiegłym; przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności; przedstawiciele fundatorów nagród specjalnych oraz przedstawiciel Fundacji RC (pomysłodawcy i głównego organizatora Konkursu).

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody za działalność w roku 2020. Kategorie, w których organizacje mogą ubiegać się o wyróżnienie, są następujące:

  • POMOC SPOŁECZNA
  • OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA 
  • EDUKACJA
  • SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
  • WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
  • DEBIUT ROKU

Prezentacja Laureatów oraz wręczenie Nagród  podczas uroczystej Gali  Nagrody Bursztynowego Mieczyka w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zaplanowane jest na 4 grudnia 2020 roku. Jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji epidemiologicznej, prawdopodobnie będziemy musieli zastosować wariant alternatywny przeprowadzenia finałowego akcentu NBM. Informacje w tym zakresie będziemy przekazywać na bieżąco.

W XXVI edycji NMB 2020 akceptowane będą wnioski wyłącznie w wersji  ELEKTRONICZNEJ.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie oraz sposobu wyboru laureatów  znajdują się na stronie: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/ w zakładce: „Regulamin nagrody”.  Z kolei formularz wniosku zamieszczony jest w zakładce „Jak zgłosić NGO do konkursu”

Obserwuj nasz profil na Facebooku: https://www.facebook.com/BursztynowyMieczyk

Nieprzekraczalny termin składania wniosków nominacyjnych do Nagrody upływa
4 listopada 2020 roku o godz. 16:00.

Wnioski muszą wpłynąć do Sekretariatu Kapituły:

a) zostać wysłane  na adres e-mail:bursztynowy.mieczyk@fundacjarc.org.pl lub

b) zostać dostarczone na nośniku cyfrowym do siedziby Fundacji RC lub zostać wysłane pocztą na adres:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
al. Grunwaldzka 5,
 80-236 Gdańsk

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Kapituły NBM:
tel. 58 344 40 39


Zgłoś swoją organizację i weź z nami udział w 26. edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka  im. Macieja Płażyńskiego!

Statuetki Nagrody Bursztynowego Mieczyka – do kogo powędrują w tym roku?
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.