Bezpłatny 5 dniowy staż za granicą – oferta dla JST i NGO

Uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w projekcie pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości” w ramach, którego odbędą się pięciodniowe bezpłatne wyjazdy dla przedstawicieli jednostek samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych w ramach Indywidualnych Programów Mobilności Ponadnarodowej tj. programów rozwoju zawodowego w ramach następujących form wsparcia – pogłębionej wizyty studjalnej, mini stażu lub job shadowing u jednego z partnerów zagranicznych.

Czytaj dalej

Długi weekend w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdańsku-Oruni

Informujemy, że w dniach 2. maja (poniedziałek) i 3. (wtorek) maja 2016 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdańsku-Oruni, prowadzony przez Fundację RC przy ul. Gościnnej 14, będzie nieczynny z uwagi na przypadające w pierwszych dniach maja święta państwowe.

Do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych zapraszamy od 4 maja (środa), według stałego harmonogramu:

poniedziałek: od 16.00 do 20.00

wtorek:          od 8.30 do 12.30

środa:             od 13.00 do 17.00

czwartek:       od 9.00 do 13.00

piątek:            od 15.00 do 19.00

Ruszył pierwszy etap wyborów do Pomorskiej RDPP

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst:  Dz. U. z 2016 r. poz.239, z późn. zm) prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Czytaj dalej

Ankieta dot. Nagrody Bursztynowego Mieczyka

Szanowni Państwo
Pracując nad nową formułą, ulepszeniem, ewaluacją Nagrody Bursztynowego Mieczyka prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety
http://goo.gl/forms/93BTmyajgV
To bardzo ważne by Nagroda nadal istniała i podnosiła prestiż pomorskich organizacji pozarządowych.
Z góry dziękujemy za udział.

Drugie Forum Praktyków Konsultacji

Zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich oraz urzędników zajmujących się konsultacjami społecznymi, a także osoby zainteresowane tematem wysokich standardów konsultacji społecznych. Forum Praktyków Konsultacji jest spotkaniem osób mających doświadczenie uczestnictwa lub organizowania konsultacji społecznych. Czytaj dalej

Najlepsze życzenia świateczne

Szanowni Państwo! W imieniu całego Zespołu, a w szczególności Zarządu Fundacji RC składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim przedstawicielom życia publicznego, zainteresowanym rozwojem sektor obywatelskiego. Życzymy tego, aby tegoroczne święta napełniły nas ludzi dobrej woli siłą do dalszej pracy na rzecz dobra wspólnego wszystkich mieszkańców województwa pomorskiego.

Kartka świąteczna RCnew