Doradca podatkowy w Fundacji RC we wrześniu 2018 r.

Szanowni Państwo,

We wrześniu 2018 r. doradca podatkowy nie będzie dostępny w pierwszy wtorek miesiąca (jak to było dotychczas), lecz wyjątkowo będzie przyjmował osoby uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy w dniu 11.09.2018 r. (wtorek) w godzinach 15.30-19.30 w punkcie przy Al. Grunwaldzkiej 5. 

Za utrudnienia przepraszamy i zachęcamy do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej również w sprawach podatkowych!

 

UWAGA!! Wyniki II konkursu dla organizacji pozarządowych na 5000 w Gdańskim Funduszu Sąsiedzkim

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy wyniki II konkursu dla organizacji pozarządowych, który jednocześnie wyczerpuje środki dostępne w tym roku w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego w tym roku. Wszystkim, którzy złożyli swoje oferty w ramach Programu serdecznie dziękujemy a tym którzy uzyskali dofinansowanie dla swoich projektów serdecznie gratulujemy! 

Lista dofinansowanych projektów: Wyniki II konkursu GFS 5000 zł

Konkurs dla powiatowych COP „POZARZĄDOWY SURWIWAL 2018 – rozwój struktur wspierających NGO w województwie pomorskim”

Zachęcamy do udziału w specjalnym konkursie Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY dla powiatowych COP, organizowanym przez POMORSKĄ SIEĆ CENTRÓW ORGANIZACJI i dofinansowanym ze środków SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie do 8 000 złotych na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 UDPPiW Czytaj dalej

UWAGA! Zmiana godzin funkcjonowania Fundacji

Szanowni Państwo,

W związku z okresem urlopowym w dniach od 13.08 – 24:08.2018 r. Fundacja RC będzie funkcjonowała w godzinach od 8:00 do 15:00. 

Zespół Fundacji RC

Uwaga! Nowe minigranty dofinansowane w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego

W dniu wczorajszym (09.08.2018 r.) udało się rozstrzygnąć kolejny konkurs na minigranty do 500 zł. w Gdańskim Funduszu Sąsiedzkim. Decyzją Komisji Oceny Wniosków kolejnych 15 inicjatyw zostanie zrealizowanych na rzecz mieszkańców naszego Miasta. 

Poniżej prezentujemy listę rankingową a wszystkim grupom mieszkańców serdecznie GRATULUJMY! 

Ocena merytoryczna_lista II nabór Ocena merytoryczna – II nabór GFS 500

Wyniki oceny formalnej w konkursie na granty do 5000 zł w Gdańskim Funduszu Sąsiedzkim (II nabór)

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej w II naborze na granty do 5000 zł, w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego.

Ocena formalna – II nabór GFS 5000

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy za nadesłane oferty! Rozpoczynamy zatem ocenę merytoryczną. Przypominamy także, że w tej edycji wprowadziliśmy etap krótkich prezentacji – mamy więc nadzieję, że do zobaczenia wkrótce! 

 

 

Dogrywka dla organizacji pozarządowych w Gdańskim Funduszu Sąsiedzkim!

W dniu 10.07 uruchomiony został ponowny nabór w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego tym razem skierowany do organizacji pozarządowych. 

Nabór dotyczy następujących typów działań: 

  • TYP 2. Organizacja imprez/spotkań o charakterze integracyjnym (realizowanych poza Gdańskimi Dniami Sąsiadów);
  • TYP 3. Wspieranie inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam);
  • TYP 4. Prowadzenie portali dzielnicowych. 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł, w tym:

  • maksymalnie 20% można przeznaczyć na koszty obsługi zadania,
  • obligatoryjny wkład osobowy musi stanowić nie mniej niż 10% wartości zadania.

Wnioski w systemie witakc.pl należy składać do dnia 30.07.2018 r. Informacja o konkursie jest dostępna na https://witkac.pl/#contest/view?id=6865 

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy od kontaktu z animatorką: Ewa Zabłocka telefon: 504 871 495; gfs@fundacjarc.org.pl

UWAGA!!! Ruszył II nabór w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego na minigranty do 500 zł.

Uwaga Mieszkańcy Gdańska! Otwieramy kolejny nabór w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego!

     Jesteś aktywnym rodzicem lub angażujesz się w działania klubów rodzica…  

    Chcesz zintegrować sąsiadów w swojej dzielnicy …

 

Krok 1. Zbierz 4 bliskie ci osoby,

                                          Krok 2. Opisz swój pomysł,

                                                                              Krok 3. Wyślij do nas i weź udział w konkursie

                                                                                                                               Krok 4. Zyskaj 500 zł. na Wasze działania. 

 

Na wszystkie pomysły czekamy do 26.07.2018 r. 

Sprawdź regulamin konkursu na http://fundacjarc.org.pl/gdanski-fundusz-sasiedzki.   

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!!!

GCOP 2018

W 2018 roku w ramach Gdańskiego Centrum Organizacji Pozarządowych dostępne będą następujące usługi: 

1.DZIAŁANIA INKUBACYJNE  
Obejmuje wsparcie ASYSTENTA młodych ngo, którego zadaniem jest przede wszystkim zdiagnozowanie potrzeb, zaopatrzenie działaczy w niezbędne informacje i wskazówki, ale także utrzymywanie stałego kontaktu, koordynowanie wsparcia udzielanego danej ngo, monitorowanie i dokumentacja postępów organizacji. Ponadto funkcjonować będzie tzw. WIRTUALNE BIURO – już teraz na adresie Fundacji zarejestrowanych jest ok. 40 rożnych podmiotów. Poza udostępnianymi salami Fundacja prowadzi także ich obsługę sekretaryjną. Dodatkowo chcielibyśmy wprowadzić także możliwość przechowywania dokumentów, a także możliwość przygotowania indywidualnego pakietu usług dostosowanych do ich potrzeb z wachlarza usług COP. 

2. PORADNICTWO

To kategoria usług, z których najchętniej korzystają organizacje pozarządowe, w tym:  

  • Księgowo – kadrowe: czyli konsultacje dot. stworzonego planu kont, dekretowania dokumentów księgowych, polityki rachunkowości, kwestii kadrowo – płacowych, tworzenia sprawozdań; zatrudniania w NGO (umowy, rozliczanie kosztów osobowych w projektach), rozliczania projektów.
  • Formalno – prawne: czyli konsultowanie statutów organizacji, konsultowanie dokumentów rejestrowych, konsultowanie przeprowadzanie zmian w organizacjach, konsultacje w zakresie RODO.
  • Pozyskiwanie środków: czyli zarówno środków publicznych (samorządowych, rządowych, prywatnych) rozumianych jako wszelkiego rodzaju granty w tym, weryfikacja zasad działania, logiki projektowej, konsultacje zapisów wytycznych, regulaminów, konsultacje wniosków. Ponadto także zagadnienia związane z fundraisingiem i ekonomizacją działań ngo.
  • Doradztwo komunikacyjne/ ICT: czyli wsparcie organizacji pozarządowych w implementowaniu nowych technologii, ale także tworzenie strategii komunikacyjnych

Jednak z uwagi, że kategorie pytań z którymi zwracają się ngo są bardzo różne możliwe jest uzyskanie wsparcia także w innych zakresach tematycznych. 

3. COACHING ROZWOJOWY – usługa przeznaczona dla organizacji mocno zainteresowanych swoim prawidłowym rozwojem, wykorzystaniem swoich potencjałów. Rozumiana jako „towarzyszenie” organizacji poprzez zadawanie adekwatnych pytań, prowokujących rozmowę zespołu na dany temat. Coaching może dotyczyć wybranych sfer, nie musi obejmować całej działalności organizacji – zakres ustalany jest na początku, tak jak warunki prowadzenia usługi. Z doświadczenia poprzednich projektów wynika, że nie jest to usługa masowa – wymaga dojrzałości i chęci podjęcia dodatkowych zadań przez zespół.

4. SZKOLENIA OTWARTE – dotyczące przygotowywania i rozliczania dotacji, realizowanych w szczególności w okresie ogłaszania i rozliczania otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Miasto Gdańsk, ale także innych istotnych informacji np. zmian w ustawach.

5. SZKOLENIA DEDYKOWANE – szkolenia odpowiadające na szczególne potrzeby danej organizacji i realizowane w ramach jej zespołu. Na tym etapie projektodawcy nie podają tematyki ani zagadnień. Będzie ona określona przez konkretne organizacje. Chcemy zachować elastyczna formułę, dlatego koszty w ramach pakietu nie są wyszczególnione. Projekt przewiduje 3 takie pakiety.

6. NEWSLETTER MEDIALNY – Pilotaż

Zostanie wprowadzony cykliczny (przez 3 miesiące z możliwością przedłużenia), tygodniowy newsletter skierowany do mediów i przygotowany tak aby informacje tam zawarte z jednej strony były atrakcyjne dla partnerów po drugiej stronie, z drugiej pokazywały szerokie spektrum działań organizacji pozarządowych w danym okresie.

7. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA – pilotaż
Pilotaż będzie obejmował tworzenie Indywidualnych strategii partycypacji społecznej – czyli dokumentów projektujących w ramach wskazanej przez ngo polityki miejskiej lub sprawy lokalnej optymalną ścieżkę partycypacji społecznej. Organizacje pozarządowe przy wsparciu konsultantów będą przygotowywać strategię partycypacyjne w określonych kategoriach spraw z wykorzystaniem prawnych i pozaprawych narzędzi. Konsultanci IM będą pomagać w formułowaniu odpowiednich pism (inicjatyw, wniosków, petycji) inicjujących partycypację, a także w wyszukiwaniu prawnych podstaw do takich działań. W ramach tych działań będzie także ngo będą także wspierane w zakresie pozyskiwania informacji publicznych. 

8. WSPARCIE LIDERÓW  
W tym roku szczególną uwagę chcielibyśmy skierować do absolwentów Gdańskiej Szkoły Lidera – w trakcie 11 edycji przewinęło się przez ten cykl blisko 130 reprezentantów gdańskich organizacji pozarządowych bądź tych działających na rzecz naszego Miasta. W zeszłym roku udało się zainicjować SPOTKANIA w formule Klubu, która daje uczestnikom możliwość wzajemnej wymiany wiedzy, doświadczeń, ale także integracji środowiska gdańskich ngo. W tym roku chcielibyśmy je kontynuować. Ponadto planujemy stworzyć PROFILE absolwentów wg. przygotowanego wcześniej formularza i umieścić je we wspólnej bazie danych tak aby liderzy wzajemnie poznali swoje doświadczenie, cele, możliwości ale też zasoby i chętniej nawiązywali współpracę, zawiązywali partnerstwa pomiędzy swoimi organizacjami. Przewidujemy także możliwość sfinansowania 3 INICJATYW realizowanych wspólne przez min. 2 absolwentów, których odbiorcami mają być lokalne społeczności. 

Wszystkich chętnych zachęcamy do kontaktu na biuro@fundacjarc.org.pl  

 

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.