Wolontariat WOW

Celem projektu „Wolontariat WOW” jest instytucjonalne wzmocnienie wolontariatu systematycznego w Fundacji RC, poprzez wykorzystanie narzędzi wsparcia takich jak: tutoring, wizyty studyjne czy Szkoła Dobrego Wolontariatu.

Główne założenia projektu:

  • Aktywne pozyskiwanie wolontariuszy;
  • Wzmacnianie kompetencji wolontariuszy;
  • Integracja wolontariuszy;
  • Kreatywna promocja wolontariatu w społecznościach lokalnych.

 

Grupa docelowa: Wolontariuszem może zostać każda chętna osoba niezależnie od wieku. 

Kontakt:

Alicja Śmierzchalska: alicja.smierzchalska@fundacjarc.org.pl
Paulina Truszkowska: paulina.truszkowska@fundacjarc.org.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.