Społeczna mobilna kawiarnia i sklep – Dobry Deal

W ramach projektu zaplanowano opracowanie strategii biznesowej oraz powołanie i rozwinięcie społecznej mobilnej kawiarni i sklepu „Dobry Deal”. Realizacja projektu przyczyni się do transformacji i rozwoju Fundacji, umożliwiając jej rozszerzenie obszaru działalności o sektor gastronomiczny, co stanowi znaczącą zmianę w porównaniu do dotychczasowej działalności skoncentrowanej na sprzedaży produktów. Projekt ten ma na celu zwiększenie obrotów finansowych Fundacji poprzez wprowadzenie sprzedaży kawy i napojów, co ma przynieść trzykrotnie większy zysk w porównaniu do obecnych działań. Dzięki temu Fundacja zyska nowe źródło finansowania swoich inicjatyw.

Zaplanowane efekty realizacji przedsięwzięcia:

  • rozszerzenie obszaru działalności Fundacji na sektor gastronomiczny, co jest znaczącą zmianą w porównaniu do dotychczasowej sprzedaży produktów;
  • potencjalne trzykrotne zwiększenie zysku dzięki wprowadzeniu sprzedaży kawy i napojów;
  • budowa rozpoznawalnej marki „Dobry Deal” poprzez unikalną ofertę mobilnej kawiarni i sklepu, promujących ekonomię społeczną;
  • wdrożenie energii odnawialnej (OZE) do zasilania mobilnej kawiarni i sklepu (zaangażowanie Fundacji w zrównoważony rozwój i ekologię);
  • zwiększenie zaufania do marki i jej atrakcyjności dzięki możliwości rozmowy ze sprzedawcą i dostępu do informacji przez kod QR;
  • rozwój kompetencji zespołu Fundacji w zakresie strategii biznesowej, marketingowej i brandingowej;
  • poszerzenie grona odbiorców naszych usług działania dzięki mobilnemu charakterowi projektu;
  • zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania mobilną sprzedażą detaliczną;
  • otwarcie drogi do nowych partnerstw biznesowych i wzrostu zysków w przyszłości;

 

Czas realizacji: 12 miesięcy

Obszar 3 – Wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.