Powiatowe Centra Wsparcia – Trójmiasto

Celem naszego projektu jest kompleksowe wsparcie organizacji pozarządowych w obszarach, które są najbardziej problematyczne – zgodnie z dostępnymi danymi o NGO oraz doświadczeniem naszych ekspertów. Wzmacniamy III sektor w mieście Gdańsk, Sopot i Gdynia poprzez prowadzenie działań: specjalistycznego doradztwa i szkoleń, mentoringu, sieciowania, wsparcia infrastrukturalnego oraz działań promocyjno-informacyjnych. W ramach projektu udostępnimy organizacjom infrastrukturę, którą dysponujemy (sale, dziedziniec, całoroczny namiot, sprzęt nagłośnieniowy). Dzięki temu organizacje mogą korzystać z sal szkoleniowych, szafek, sprzętu oraz tablicy reklamowej.

W projekcie stosujemy indywidualne podejście do potrzeb każdej zgłaszającej się do nas gdańskiej organizacji – poprzez różne formy wsparcia i ścieżki wsparcia. Zadanie jest skierowane do przedstawicieli organizacji działających na rzecz Miasta Gdańska, Sopotu i Gdyni i na jego terenie. Realizowane jest głównie w siedzibie Fundacji RC, siedzibach zaprzyjaźnionych organizacji lub online.

Realizujemy przede wszystkim: 40 godzin doradztwa, 18 godzin mentoringu dla NGO, 8 godzin szkoleń, włączamy organizacje w proces partycypacyjny i spotkanie sieciujące. Kompleksowym wsparciem obejmujemy minimum 35 organizacji.

Zadanie „Powiatowe Centra Wsparcia – Trójmiasto”, dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.