Akumulator Społeczny

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Pomagamy realizować różnorodne pomysły oraz inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności.  Akumulator Społeczne to nie tylko granty na sfinansowanie działań, ale także doradztwo, szkolenia oraz animacja społeczna.

 

Fundacja RC realizuje go na terenie Miasta Gdańsk. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych.

Fundusz działa w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego, jesteśmy to my oraz :

 • Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, 
 • Centrum Inicjatyw Obywatelskich,
 • Fundacja Pokolenia,
 • Stowarzyszenie EDUQ,
 • Fundacja Rozwoju Lokalnego PARASOL,
 • Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, 
 • Fundacja Edukacji i Działań Społecznych,
 • Fundacja Strefa Mocy i Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” we współpracy z Fundacją MAPA Obywatelska, 
 • Stowarzyszenie OŚ, 
 • Fundacja Dla Was,
 • Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, 
 • Fundacja Mikroakademia, 
 • Stowarzyszenie In gremio,
 • Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka, 
 • Stowarzyszenie Północnokaszubka Lokalna Grupa Rybacka
 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Debrzno

 

Akumulator w liczbach

 • 200 000  osób zetknęło się z AKUMULATOREM SPOŁECZNYM jako twórcy, wolontariusze czy odbiorcy
 • 40 osób pracuje na co dzień przy obsłudze lokalnych projektów
 • 1200 inicjatyw społecznych z Pomorza otrzymało dotychczas wsparcie
 • 200 organizacji otrzymało dotacje na rozwój
 • 3 500 000 PLN zostało przekazane lokalnej społeczności od 2014 roku
 • 20, czyli wszystkie powiaty woj. pomorskiego zostały objęte akumulatorem społecznym

 

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami – https://akumulatorspoleczny.pl/faq/

Wesprzyj akumulator społeczny – https://akumulatorspoleczny.pl/doladuj-dzialanie/doladuj-darowizna/

kontakt:

Biuro Funduszu Akumulator Społeczny
82 – 500 Kwidzyn ul. Odrowskiego 10
tel. 537 823 909
e-mail: as@pscop.pl


KOORDYNATOR:
Tomasz Keler
tel. 59 840 29 20
e-mail: tomasz.keler@pscop.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.