Dom Sąsiedzki Zakopianka

Dom Sąsiedzki Zakopianka to miejsce przyjazne mieszkańcom gdańskich Siedlec. Gdańszczanie mogą tu się spotykać, współpracować, wymieniać doświadczeniami oraz angażować się w różne inicjatywy społeczne, kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne.

Głównym celem Domu Sąsiedzkiego jest mobilizacja lokalnej społeczności do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, rozwijanie współpracy między różnymi grupami społecznymi oraz podnoszenie jakości życia w danym obszarze. To przestrzeń, w której każdy mieszkaniec i mieszkanka może aktywnie uczestniczyć, wnosić swoje doświadczenia i pomysły oraz angażować się w tworzenie lepszego otoczenia społecznego. 

Organizujemy m.in. warsztaty rękodzielnicze i hobbystyczne, zajęcia sportowe, spotkania i dyskusje, imprezy sąsiedzkie, festyny, Klub Seniora, Grupę wsparcia dla osób z Ukrainy. 

Dom sąsiedzki mieści się przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku i otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 20:00. 

Aktualne wydarzenia:

Sprawdź na Facebooku

Koordynatorka: Joanna Zorn-Szumiło

Kontakt:
zakopianka@fundacjarc.org.pl
571 607 726