Dla każdego coś miłego

„Dla każdego coś miłego” – cykl różnorodnych zajęć i aktywności dla seniorek i seniorów to projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2023, równolegle na terenie dwóch powiatów: w Fundacji RC w Gdańsku, oraz w Fundacji Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach. 
 
Celem projektu jest  wsparcie rozwoju, dobrostanu psychofizycznego i aktywizowanie senioralnych społeczności lokalnych.  Zależy nam aby, zgodnie z tytułem projektu, każdy seniorka i senior mógł znaleźć dla siebie coś miłego. Szeroki wachlarz form aktywności ma spowodować, że z oferty skorzystają nawet osoby dotychczas nieprzekonane do korzystania z tego typu działań.
 
Proponowane zajęcia odpowiadają na różne potrzeby Beneficjentów i Beneficjentek, umacniają ich i rozwijają w kilku obszarach życiowych. Wpływają pozytywnie m.in. na:
 
  • kondycję psychofizyczną i ogólne usprawnienie organizmu (gimnastyka adresowana do grupy senioralnej: ogólnousprawniająca, gimnastyka na zdrowy kręgosłup; taniec terapeutyczny, zajęcia relaksacyjne,
  • zwiększają poczucie bezpieczeństwa seniorów i seniorek (prelekcja edukacyjna dot. ochrony przed różnego rodzaju ),
  • rozwijają ich kompetencje z zakresu edukacji cyfrowej 
  • zagospodarowują ich czas wolny, zwiększają poziom aktywności społecznej, wpływają pozytywnie na rozwój kontaktów towarzyskich (potańcówka, spotkania integracyjne),
  • rozwijają zainteresowania i pozwalają zdobyć nowe hobby
  • niosą ze sobą wymiar edukacyjny (promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, w tym na świeżym powietrzu, edukacja kulturalna, wspólne wyjścia do placówek kultury).

Dowiedz się więcej

Gdańsk

Adres Domu Sąsiedzkiego w Pałacu:
Al. Grunwaldzka 5 w Gdańsku

Telefon do koordynatorki Natalii Stepki:
501-975-119

Adres mailowy Domu Sąsiedzkiego:
dom.sasiedzki@fundacjarc.org.pl

Kartuzy

Adres Fundacji:
Fundacja Edukacji i Działań Społecznych
ul. Jeziorna 2 Kartuzy

Koordynator:
Tadeusz Podymiak

Adres mailowy Fundacji:
klekakartuzy@op.pl