Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2020

To cykliczny projekt, którego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych w różnych formach. W 2020 roku oferta ta obejmuje:

  • wsparcie doradcze w zakresie m.in.: formalno – prawnym (m.in. w zakresie rejestracji organizacji, zmian statutowych), księgowym, projektowym (m.in. konsultacje wniosków grantowych) itp. Wsparcie jest realizowane także w formule doradztwa grupowego.
  • spotkania informacyjno – szkoleniowe
  • szkolenia dedykowane
  • zapewnienie dostępu do branżowych informacji
  • funkcjonowanie wirtualnego biura (udostępnianie adresu Fundacji do rejestracji organizacji)
  • udostępnianie sal i zasobów lokalowych
  • organizacja wydarzeń sektorowych (seminaria, konferencje)

Projekt finansowany jest ze środków miasta Gdańsk.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.