Kontakt

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Fundacja RC
Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
tel stacjonarny: +48 58 344 40 39
ORANGE GSM + 48 504 871 478
fax: no nie żartujmy … w XXI wieku fax??? 
e-mail : biuro@fundacjarc.org.pl
NIP: 957-05-66-387  KRS: 0000188984 REGON: 190256261
Wesprzyj nasze działania DAROWIZNĄ na konto w:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. PKOBP Oddział 27 w Gdańsku nr 78 1440 1345 0000 0000 0441 1838


Jeśli chcą się Państwo skontaktować z Nami automatycznie prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego. Jeśli nie podadzą Państwo wskazanych w nim danych osobowych, nie będzie możliwe nawiązanie z Państwem kontaktu. Podanie ww. danych osobowych jest więc dobrowolne. Ponadto Administrator Danych Osobowych oświadcza, iż ww. dane kontaktowe przestaną być przetwarzane natychmiast po zrealizowaniu niniejszego kontaktu. Dane niniejsze pozyskane zostają jedynie w celu przygotowania stosownej informacji zwrotnej wynikającej z treści formularza kontaktowego. Ww wymogi wynikają z obowiązku nałożonego przez zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).:

Wypełniając poniższy formularz oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie w niniejszym formularzu kontaktowym danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej w celu uzyskania kontaktu i informacji zgodnie z tematem maila z biurem Fundacji RC. 

 

Imię: Nazwisko:
Firma: E-mail:
Temat:
Treść: