Fundacja RC

Życzenia noworoczne

W 2020 roku, życzymy zarówno Wam jak i sobie, by był to czas wyzwań,
odkrywania nowych horyzontów i sukcesów!

Ekipa Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Fundacja RC