Zostań ekspertem/ką ds. stabilności zatrudnienia w NGO! Zbuduj z nami zespół

Obecnie poszukujemy osoby, która dołączy do naszego zespołu Rzeczników pracujących w projekcie. Chcemy zbadać sytuację NGO-sów w powiecie gdańskim. Poszukujemy osoby, która będzie odpowiadała za działania rzecznicze w projekcie, w tym:

  • spotkania z przedstawicielami terenów powiatu gdańskiego (spotkania z radami NGO, samorządowcami, decydentami, udział w konsultacjach nad 1-rocznymi i wieloletnimi programami współpracy miasta/gminy/powiatu, zgłaszanie uwag);
  • zbieranie danych nt. programów współpracy lokalnych oraz regionalnych organów administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi;
  • prace na rzecz zawiązania się lokalnych sojuszy;
  • analizę sprzymierzeńców wewnątrz i na zewnątrz sektora
  • pozyskiwanie sojuszników na zewnątrz sektora;
  • prezentowanie propozycji koniecznych zmian w lokalnych politykach publicznych (przedstawianie wniosków i rekomendacji wypracowanych w projekcie).

Krótko mówiąc: poszukujemy osoby z powiatu gdańskiego, która będzie budowała z nami sieć podmiotów zaangażowanych w utrzymywanie stabilności 3.sektora na podległym jej terenie.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: marta.dietrich@fundacjarc.org.pl do 20 marca.

Projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w organizacjach pozarządowych” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.