Fundacja RC

Marta Kosińska

Specjalistka ds. komunikacji zewnętrznej i fundrisingu

W Fundacji RC zajmuje się komunikacją zewnętrzną i koordynacją funduszu Akumulator Społeczny na Miasto Gdynia.

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studium Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy dla Organizacji Pozarządowych w Wyższej Szkole Bankowej. Absolwentka “Szkoły Liderów 2010” Fundacji RC oraz licznych szkoleń międzynarodowych i krajowych z tematyki projektowania zmiany społecznej, pracy na rzecz osób wykluczonych oraz specyfiki działania NGO. Z powodzeniem tworzyła i koordynowała projekty w organizacjach pozarządowych w Gdańsku. Za wieloletnie projekty “Edukacja Bez Tabu” oraz “Poradnia Bez Tabu” wraz z zespołem została uhonorowana Europejską Nagrodą Tolerancji 2012.