Fundacja RC

Łukasz Samborski

Dyrektor

Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie doktorant. Od 9 lat związany z sektorem pozarządowym, koordynator wielu projektów społecznych oraz edukacyjnych. Członek Zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Współzałożyciel i Prezes Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego PROSPEKT. 

Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego VI Kadencji, w ramach której pracuje w następujących zespołach problemowych:

– ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego

– ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

– ds. Komunikacji Społecznej

– ds. Funduszy

– ds. Gospodarki i Rozwoju

Ponadto od lutego 2021 roku pracuje w zespole eksperckim przy Przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w zakresie opracowania kształtu nowej ustawy o Radzie Dialogu Obywatelskiego.

Naukowe zainteresowania skupia wokół ekonomii, przede wszystkim aspektów finansowych w III sektorze.