Antonina Paplińska

Wiceprezes Fundacji

W ramach Fundacji RC jest odpowiedzialna za koordynację i nadzór nad realizowanymi projektami, doradztwo w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych, a także działania badawczo – rozwojowe oraz monitoring i ewaluację. Ukończyła Nauki Polityczne na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza i podyplomowe Studium z Metod Badań Społecznych i Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim. Przez ponad rok pracowała jako wolontariuszka w Human Rights Center w Tbilisi.  Na co dzień zaangażowana w funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, ale także szereg innych inicjatyw.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.