Zbiór wzorów wniosków i pism prawnych

Szanowni Państwo,

 niniejsze opracowanie zawiera zbiór wzorów pism, w sprawach, z którymi najczęściej spotykają się beneficjenci prowadzonych przez nas Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

W opracowaniu znajduje się:

I. WZÓR POZWU O ALIMENTY,
II. WZÓR WNIOSKU O UBEZWŁASNOWOLNIENIE,
III. WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE UZASADNIENIA ORZECZENIA,
IV. WZÓR WNIOSKU O UREGULOWANIE KONTAKTÓW Z MAŁOLETNIMI,
V. WZÓR WNIOSKU O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH W SPRAWIE CYWILNEJ,
VI.WZÓR ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA NIEALIMENTACJI,
VII. WZÓR WNIOSKU O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO,
VIII. WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ODPISU ORZECZENIA Z KLAUZULĄ WYKONALNOŚCI,
IX. WZÓR WNIOSKU MAŁŻONKA O NAKAZANIE WYPŁACANIA MU WYNAGRODZENIA DRUGIEGO MAŁŻONKA,
X. WZÓR WEZWANIA DO ZAPŁATY.

Powyższe pisma, stanowią jedynie wzory, które każdorazowo powinny być dostosowane do indywidualnej sytuacji beneficjenta. W przypadku dalszych pytań oraz konieczności rozwiązania problemów natury prawnej, zachęcamy do korzystania z usług Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzonych przez naszą Fundację – Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, jak punktów prowadzonych przez inne organizacje pozarządowe.

Z poważaniem
Zespół Radców Prawnych
Kancelaria Społeczna we Wrzeszczu

Pobierz zbiór wzorów wniosków i pism

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.