Zaproszenie do współpracy z Zespołem ds. realizacji zasady pomocniczości

Szanowni Państwo,

Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych (PROP) informuje, że powołany został Zespół ds. Realizacji Konstytucyjnej Zasady Pomocniczości, który zaprasza do współpracy wszystkich, dla których ważne są warunki funkcjonowania NGOs w jego gminie, powiecie czy w skali całego Województwa  Pomorskiego.  Zespół w swej pracy skupi się na wzajemnych relacjach pomiędzy samorządami lokalnymi i samorządem wojewódzkim a organizacjami pozarządowymi działającymi na danym terenie. 

Zasadniczym celem pracy Zespołu będzie zgromadzenie informacji od NGOs i administracji publicznej dotyczącej obszarów współdziałania lub jego braku, zarówno na poziomie tworzenia uwarunkowań tej współpracy, jak i faktycznej jej realizacji.

Zespół zbierał będzie, porządkował i poddawał obróbce prawnej wszelkie informacje, dokumenty świadczące, zarówno o dobrych, mogących stanowić dobry wzór dla innych, przykładach współpracy, jak i takich sytuacjach, w których nie są wykorzystane podstawowe możliwości podejmowania takiej współpracy, a nawet stwarzane są sytuacje problemowe, zamiast wsparcia.

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Zespołu,  
Jerzym Boczoniem  

tel. 602 696 044; 
lub email: jerzy.boczon@fundacjarc.org.pl  

 

 

/informacja zaakceptowana na posiedzeniu PROP w dniu 6 lipca 2023/.

Fot. spotkanie Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.