Zakończenie Letniej Szkoły Animacji Społecznej

4 zjazdy, 6 warsztatów, 1 egzamin i 12 zdolnych Animatorek i Animatorów. 14 lipca oficjalnie zakończyła się tegoroczna edycja Letniej Szkoły Animacji Społecznej. Projekt realizowany był przez Fundację RC i dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.

Tegoroczna edycja Letniej Szkoły Animacji Społecznej była wyjątkowa pod wieloma względami. Grupa uczestników była bardzo różnorodna wiekowo – od osób bardzo młodych, stawiających pierwsze kroki w animacji – aż po seniorów. Ten zabieg okazał się strzałem w 10 i był niesamowicie ciekawą wymianą doświadczeń. – komentuje Maria Witecka-Wiese, koordynatorka projektu LSAS.

Letnia Szkoła Animacji Społecznej to cykl szkoleniowy dla przedstawicieli różnych organizacji i grup nieformalnych. Chętni zgłaszali się poprzez specjalny formularz, w którym opisywali swoje dotychczasowe działania na rzecz lokalnej społeczności. Spośród wszystkich zgłoszeń wyłoniliśmy 12 osób, które wzięły udział w 4 weekendowych zjazdach szkoleniowych. Każdy z nich dotyczył innego zakresu tematycznego.

Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jaka jest motodyka pracy animatora, jak diagnozować środowisko lokalne, jakie narzędzia online warto wykorzystywać w animacji  oraz jak się komunikować oraz budować zespół metodą doceniającej dociekliwości. Podczas ostatniego zjazdu warsztaty dotyczyły współpracy z biznesem oraz elementów ekologii i ochrony środowiska w animacji.

Cykl szkoleniowy zakończył się egzaminem, którego wyniki zostały oficjalnie ogłoszone 14 lipca w Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Uczestników powitali Maria Witecka – Wiese (koordynatorka projektu) oraz Łukasz Samborski (Dyrektor Fundacji RC).

Certyfikaty wraz z gratulacjami wręczyła Monika Chabior – Wiceprezydent Miasta Gdańska. Swoje przemówienie skierowane do Animatorów i Animatorek zakończyła słowami „Do zobaczenia na szlaku!”. Już nie możemy doczekać się projektów planowanych przez świeżo upieczonych Absolwentów LSAS.

Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Gdańska.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.