Zakończenie Letniej Szkoły Animacji Społecznej

4 zjazdy, 6 warsztatów, 1 egzamin i 12 zdolnych Animatorek i Animatorów. 14 lipca oficjalnie zakończyła się tegoroczna edycja Letniej Szkoły Animacji Społecznej. Projekt realizowany był przez Fundację RC i dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.

Tegoroczna edycja Letniej Szkoły Animacji Społecznej była wyjątkowa pod wieloma względami. Grupa uczestników była bardzo różnorodna wiekowo – od osób bardzo młodych, stawiających pierwsze kroki w animacji – aż po seniorów. Ten zabieg okazał się strzałem w 10 i był niesamowicie ciekawą wymianą doświadczeń. – komentuje Maria Witecka-Wiese, koordynatorka projektu LSAS.

Letnia Szkoła Animacji Społecznej to cykl szkoleniowy dla przedstawicieli różnych organizacji i grup nieformalnych. Chętni zgłaszali się poprzez specjalny formularz, w którym opisywali swoje dotychczasowe działania na rzecz lokalnej społeczności. Spośród wszystkich zgłoszeń wyłoniliśmy 12 osób, które wzięły udział w 4 weekendowych zjazdach szkoleniowych. Każdy z nich dotyczył innego zakresu tematycznego.

Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jaka jest motodyka pracy animatora, jak diagnozować środowisko lokalne, jakie narzędzia online warto wykorzystywać w animacji  oraz jak się komunikować oraz budować zespół metodą doceniającej dociekliwości. Podczas ostatniego zjazdu warsztaty dotyczyły współpracy z biznesem oraz elementów ekologii i ochrony środowiska w animacji.

Cykl szkoleniowy zakończył się egzaminem, którego wyniki zostały oficjalnie ogłoszone 14 lipca w Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Uczestników powitali Maria Witecka – Wiese (koordynatorka projektu) oraz Łukasz Samborski (Dyrektor Fundacji RC).

Certyfikaty wraz z gratulacjami wręczyła Monika Chabior – Wiceprezydent Miasta Gdańska. Swoje przemówienie skierowane do Animatorów i Animatorek zakończyła słowami „Do zobaczenia na szlaku!”. Już nie możemy doczekać się projektów planowanych przez świeżo upieczonych Absolwentów LSAS.

Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Gdańska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.