Wyniki Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego

W tym roku w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego otrzymaliśmy 70 wniosków.

Przyznaliśmy w sumie 17 dużych grantów dla NGO i 17 minigrantów dla grup nieformalnych!

Dziękujemy wszystkim za złożone oferty i gratulujemy zwycięzcom! Nie możemy się doczekać realizacji Waszych pomysłów.

LISTY:
MINIGRANTY
GRANTY


Gdańskie Fundusze są dofinansowane ze środków Miasta Gdańska u UNICEF.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.