Wyniki dodatkowego naboru konkursu Nowy Akumulator Społeczny

Znamy już zwycięzców dodatkowego naboru wniosków na Fundusz Nowy Akumulator Społeczny dla Miasta Gdańska!

Do konkursu grantowego w Gdańsku złożono łącznie 7 wniosków o dofinansowanie. Operator lokalny funduszu – Fundacja RC sprawdził wszystkie oferty pod kątem formalnym.

Do drugiego etapu, do oceny merytorycznej skierowano 7 wniosków spełniających wszystkie kryteria formalne określone w Regulaminie konkursu.

Wnioski zostały sprawdzone przez wszystkich członków Komisji. Każda oferta otrzymała 3 niezależne oceny od wszystkich ekspertów. Generator stworzył wstępną listę rankingową na podstawie średniej otrzymanych punktów.

Spośród wszystkich złożonych ofert, komisja oceny wniosków rekomendowała 1 projekt do dofinansowania na kwotę 4 500 złotych. Tym samym została rozdysponowana cała pula środków przeznaczona na dodatkowy nabór wniosków w ramach Funduszu Nowy Akumulator Społeczny dla Miasta Gdańska.

Wszystkim grupom i organizacjom dziękujemy za wytężoną pracę i złożone wnioski! Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.witkac.pl (po wejściu do oferty, zakładka „Szczegóły oceny”)
 
Poniżej publikujemy wyniki konkursu:
 
 
 
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.