Istnieją ludzie pełni zapału do czynienia dobra. To dla nich działamy. 

Pomóż nam pomagać!

Przyczynisz się do realnego wzmocnienia społeczników w województwie pomorskim.

 

Wesprzyj nasze działania darowizną na konto: 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. PKO BP 

90 1440 1345 0000 0000 1702 6957

 

 

Regulamin przekazywania darowizn

 

Strona internetowa www.fundacjarc.org.pl jest administrowana przez Fundację Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (dalej: Fundacja RC), al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, NIP: 957-05-66-387, KRS: 0000188984. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jego działalności statutowej.

Przekazywanie darowizn

  1. Darowizny wykorzystane będą jedynie na działania zgodne z naszymi celami statutowymi.
  2. Za pomocą naszej strony internetowej można zdecydować się na przekazanie darowizny jednorazowej, czyli jednorazową zadeklarowaną kwotę pieniężną na rzecz Fundacji RC.
  3. Darowizny można przekazać na dwa sposoby:
      • wpłacić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub dowolną podaną przez siebie kwotę (wpisując jej wartość we wskazaną do tego celu rubrykę), co odbywa się przy użyciu systemu “Wplacam.ngo.pl” oraz operatora płatności, to jest firmę Payu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP 779-23-08-495.
      • poprzez samodzielnie wykonany przez darczyńcę przelew na konto Fundacji RC podany na stronie internetowej Fundacji RC.

4. Fundacja RC nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej darczyńcy. Dane te przechowuje Operator płatności.

5. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminu dostępne na stronie: Payu https://www.payu.pl/regulaminy.

6. Dokonanie darowizny przy użyciu systemu “Wplacam.ngo.pl” lub przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Fundacji RC równoznaczny jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Rezygnacja z przekazania darowizny

  1. Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu przekazanej darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy napisać na adres biuro@fundacjarc.org.pl. W tytule maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz umieszczenia słów „Rezygnacja z darowizny”. Darowizna zostanie zwrócona maksymalnie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

Bezpieczeństwo wpłat

Chronimy Twoje wpłaty przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności korzystamy z bezpiecznych operatorów płatności PayU.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Al. Grunwaldzka 5; 80-236 Gdańsk, e-mail.: biuro@fundacjarc.org.pl .

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem: w ramach uprawnionej statutowej działalności Fundacji, w celu realizacji jej celów statutowych za zgodą na podstawie art. 6 ust 1 lit a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem). Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom.), w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umów, realizacją projektów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z rekrutacją, nawiązaniem i przebiegiem procesu podjęcia zatrudnienia/współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i h RODO, w celu wypełniania obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 c oraz art. 9 ust 2 lit b RODO; w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas określony przepisami prawa, w tym na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Administrator informuje, o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Więcej o danych osobowych na stronie https://fundacjarc.org.pl/przetwarzanie-danych-osobowych/

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.